L’Ajuntament de Castelldans informa a la població sobre el retard en les obres de distribució del gas natural liquad

L’Ajuntament de Castelldans va realitzar el passat dia 29 d’octubre al vespre, a la Sala de la Llar del Productor una reunió informativa per tractar de diversos temes d’interès general. Els regidors de l’equip de Govern i la secretària interventora, van informar de les novetats i bonificacions de les ordenances fiscals recentment aprovades (informat en l’anterior nota de premsa) i que han suposat entre altres la reducció  del tipus de l’IBI rústic del 0,88 al 0.60%, i del urbà del 0.85 al 0.75%.

També s’ha informat dels motius del retard de l’inici de les obres d’instal·lació del gas natural, que havien de ser realitzades per Enerkia. El 13 de març de 2018, l’empresa Enerkia presenta a l’Ajuntament l’aprovació del Departament d’Empresa i el corresponent projecte d’instal·lació, que inclou les canalitzacions de gas del municipi i el dipòsit de gas liquad, situat en sol no urbanitzable i que per tant, requereix l’autorització de la Comissió Territorial d’urbanisme. Després de l’aprovació del projecte pel Ple i transcorregut el període d’informació pública, es va enviar el projecte a Urbanisme. La segona quinzena de maig, Urbanisme requereix a l’Ajuntament els informes sectorials i un informe de legalitat de les construccions existents a la finca. Després de la presentació d’aquests informes i la subsanació d’un errors per part del catastre, es comunica que la Comissió solucionarà el tema en la reunió d’octubre. Però poc dies abans d’aquesta Comissió, s’informa a l’Ajuntament que la direcció general d’Urbanisme ha modificat el seu criteri pel que fa a la forma d’aprovar aquests projectes i que és necessari aprovar un pla específic autònom. La qual cosa suposa tornar al punt de partida i allargar el període previst per a l’inici de les obres en un mínim de 6 mesos més. Amb la intenció de desencallar el tema i aconseguir que el gas arribi el més aviat possible a Castelldans, aquest dimarts dia 30, l’alcalde i la secretària-interventora de l’Ajuntament es reuniran amb la Directora General d’Urbanisme a Balaguer i dimecres dia 31 amb els serveis territorials d’urbanisme a Lleida.

Com a darrer tema en la reunió informativa, l’alcalde, Conrad Llovera, ha fet esment de les obres i projectes previstos d’executar a curt termini. Actualment s’està executant l’arranjament del camí de Cervià, obra subvencionada en 50.000 euros, obra que es realitza conjuntament amb l’Ajuntament de Cervià. Està prevista la propera licitació de la pavimentació dels carrers contigus a la Cooperativa Sant Fortunat, subvencionat amb 75.000 euros. La intenció de l’Ajuntament és que en un termini de dos a tres anys, els carrers de Castelldans estiguin completament asfaltats, ja sigui amb aglomerat o amb reg asfàltic.

Llovera també ha parlat del problema de l’aigua potable a Castelldans. A principis de mes, l’alcalde es reunirà amb l’ACA al Consell Comarcal per tal de plantejar el tema de la potabilitzadora. L’any 2019, hi ha prevista també una subvenció de Diputació per a la millora del sistema de filtratge. Sí que requerirà un esforç per part de l’Ajuntament el tema del clavegueram, que l’alcalde considera l’assignatura pendent per al proper  any i que s’haurà de finançar a través d’un crèdit. Aquest mes de novembre l’empresa Hidrocar realitzarà una primera inspecció de tot el clavegueram per estudiar quines són les zones que requereixen una actuació més immediata.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>