Les Borges aprova ajudes als joves per a facilitar l’accés a un habitatge digne

El Ple ordinari de novembre de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat les noves ordenances reguladores de les bases per a l’atorgament de subvencions per a facilitar l’accés dels joves a un habitatge digne, i en matèria de promoció econòmica.

La primera de les ordenances estipula que se’n podran beneficiar les persones fins a 35 anys que rehabilitin habitatges per a ser destinats a viure-hi habitualment, que rebran un percentatge sobre les despeses de rehabilitació, reforma o millora dels habitatge, que es determinarà en l’acord de la convocatòria.

En la mateixa sessió també s’ha dut a terme l’aprovació de l’ordenança reguladora per a les bases per a la concessió de subvencions en matèria de promoció econòmica que regularan ajudes a propietaris de finques rústiques que s’adhereixin al Canal Segarra-Garrigues; i a autònoms i empreses per a la contractació de personal, especialment el primer treballador, que provingui d’una situació d’atur o que sigui de les Borges, i que sigui per un any o per a joves en pràctiques durant com a mínim 6 mesos. La nova reglamentació també preveu subvencions a propietaris de locals que es lloguin per a establiments comercials i/o negocis; ajudes per a la implantació de nous establiments comercials i/o de negocis i per a la renovació i modernització dels existents; així com per a la implantació d’indústries a la capital de les Garrigues.

Igualment, s’ha donat compte del període mig de pagament durant el 3r trimestre, que ha estat de 15,21 dies, la meitat del termini màxim que preveu la llei; i de l’informe de morositat del mateix trimestre, que revela que no hi ha cap factura pendent de pagament.

Finalment, el Ple ha aprovat una moció en motiu del dia contra la violència envers les dones, presentada per ERC; a més a més de donar compte dels decrets d’alcaldia i d’exposar els informes de l’equip de control.

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>