Aquest dimecres, l’alcalde de les Borges, Enric Mir, s’ha reunit al Casal de la Gent Gran amb les persones de la tercera edat del municipi per impulsar la creació d’un consell de participació ciutadana. Es tracta del Consell de la Gent Gran, una de les mesures previstes en aquest nou mandat, que es preveu que s’aprovi en els pròxims mesos i que entri funcionament durant el primer semestre de 2020.

Durant la trobada, Mir ha exposat que la idea és “canalitzar la informació de l’activitat municipal cap als ciutadans i viceversa” i crear un marc adient per a presentar iniciatives, suggeriments i propostes i proposar solucions a problemes que afectin el col·lectiu de gent gran.

Aquest Consell de la Gent Gran, que s’inclou dins del futur reglament de participació ciutadana que s’ha elaborat amb la col·laboració popular i es va sotmetre fa uns mesos a exposició pública, tindrà un caràcter públic i actuarà d’organisme d’informació, orientació, participació i seguiment de la política de cadascuna de les àrees municipals, per tal d’avançar cap a una ciutat més justa, cohesionada i inclusiva.

El Consell estarà format pels representants del Casal de Gent Gran de les Borges i, per part de l’Ajuntament, pels presidents o regidors delegats de les comissions informatives afectades pel tema que es tracti en cada cas. Així mateix, segons figura en les bases del nou reglament, els membres del consell es reuniran, com a mínim, una vegada cada sis mesos de forma ordinària i de forma extraordinària sempre que ho sol·licitin la majoria absoluta dels seus membres.

Enric Mir inicia el seu nou mandat impulsant el Consell de la Gent Gran a les Borges