Espai publicitat LesBorgesTV
Espai publicitat LesBorgesTV

Publicitat a Les BorgesTV

CONTRACTAR ESPAI PUBLICITARI EN LA NOSTRA WEB

OPCIÓ I: BANNER FORMAT TARGETA (LOGO)

Consta d’una imatge fixa incrustada en l’espai destinat a publicitat de la nostra pagina web.(tamany targeta 300x167 píxels - escala 16:9 o 1.78:1)

Tria l'emplaçament publicitari

Banner format targeta incrustat a la portada de la pagina Web.

Duració / Categoria TIPUS – TA1 (fixe) TIPUS – TA2 (carousel)
1-2 mesos* preu a consultar preu a consultar
3-6 mesos* format no disponible preu a consultar
anual format no disponible preu a consultar

TIPUS – TA1 (fixe) CPM (Cost de 4.000 impressions / mes +/-)

TIPUS – TA2 (carousel) CPM (Cost de 2.000 impressions / mes +/-)

Banner format targeta incrustat en una SECCIÓ de la nostra web

Duració / Categoria TIPUS – TB1 (fixe) TIPUS – TB2 (carousel)
1-2 mesos* preu a consultar preu a consultar
3-6 mesos* format no disponible preu a consultar
anual format no disponible preu a consultar

TIPUS – TB1 (fixe) CPM (Cost de 500-1000 impressions / mes +/-)

TIPUS – TB2 (carousel) CPM (Cost de 100-500 impressions / mes +/-)

Banner format targeta incrustat al inici o final d’un vídeo) [durada 5 seg.].

Duració / Categoria TIPUS – TC1 (inici) TIPUS – TC2 (final)
Fins vigència vídeo preu a consultar preu a consultar

Banner en format logotip/imagotip (4:3 o 1,33:1) incrustat als crèdits final de la reproducció d’un clip de vídeo. Pot anar acompanyat d’altres logotips.

Col·laborador: Persona o entitat que aporta treball personal o material, de forma desinteressada, a la producció audiovisual.

Categoria Període Preu
Tipus TD «COL·LABORADOR» en cada producció que col·labori 0€

OPCIÓ II: PUBLICITAT TIPUS VÍDEO

Vídeo incrustat en l’espai destinat a publicitat de la nostra pagina web. [Durada 8 seg.]

Tria l'emplaçament publicitari

Vídeo incrustat a PORTADA de la pàgina. [Durada 8 seg.]

Duració Categoria Preu
1 mes Tipus VA a consultar

Vídeo incrustat en una SECCIÓ de la nostra Web. [Durada 8 seg.]

Duració Categoria Preu
Fins vigència vídeo / min. 1 mes Tipus VB a consultar

Vídeo publicitari incrustat a l’inici d’un vídeo [Durada 15 seg.]

Duració Categoria Preu
Fins vigència vídeo / min. 1 mes Tipus VC a consultar