El passat dimarts, 23 de febrer, la Coordinadora Garrigues per una eòlica i solar sostenibles va organitzar la xerrada: “Eines municipals per ordenar l’allau de renovables” que va anar a càrrec de l’arquitecte Xavier Zaragoza i dels alcaldes de tres municipis: Ramon M. Arbós, alcalde de Tarrés, Jordi Nogué, alcalde de del Vilosell i Gumer Parcerisas, alcalde d’Argençola (Anoia).

L’arquitecte Xavier Zaragoza va exposar que una modificació puntual del POUM o de les normes subsidiàries d’un municipi per ordenar les renovables és una actuació relativament senzilla i que entra dins les competències municipals reconegudes a la Llei d’Urbanisme. En iniciar aquest tràmit es pot  establir una suspensió de llicències per a nous projectes d’implantació de centrals d’energia d’un any, ampliable fins a dos anys, el que és conegut popularment com a moratòria. El termini per aprovar aquesta modificació puntual de la normativa urbanística municipal pot durar entre  6 mesos i 2 anys en funció de com estigui actualitzada la normativa del municipi en aquest àmbit, i el seu cost port oscil·lar entre els 3.000 a 6.000 €, en funció també d’aquest darrer paràmetre.

L’alcalde de Tarrés va explicar que va aprofitar la modificació del seu POUM per regular que les noves instal·lacions de renovables s’ubiquin entre les vies de tren i les carreteres que travessen el municipi, ja que són espais ja degradats, i així preservar els sols agraris i els valors naturals del municipi. L’alcalde del Vilosell va explicar que ells han apostat pel turisme i l’activitat agroalimentària, i que els dos megaparcs eòlics que hi ha projectats, que envoltarien completament el Vilosell són incompatibles amb el seu model de municipi, i que hi ha consens entre els sectors econòmics i socials del Vilosell. Preveuen aprovar la moratòria en el Ple que se celebrarà aquest divendres. L’alcalde d’Argençola va advertir de les grans infraestructures associades a les megacentralsde renovables: línies d’evacuació, subestacions, camins d’accés, etc. poden tenir un impacte igual o superior a la mateixa central. Argençola ja ha aprovat la moratòria i està tramitant la modificació puntual de les normes urbanístiques municipals per ordenar les renovables.

Es va establir un debat posterior i hi va haver consens en que cal una coordinació supramunicipal en l’ordenació de les renovables, i que hi ha eines com les cartes de paisatge. La darrera carta de paisatge aprovada ha estat la del la comarca veïna de la Conca de Barberà. L’instrument de les cartes de paisatge no és d’obligat compliment però el seu procés de participació, debat i concertació pot ser una bona eina per definir i consensuar el model de comarca que es vol en cada territori.