L’arxiu de les Garrigues completa la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha inaugurat aquest divendres, 26 de gener, l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, al municipi de les Borges Blanques, acompanyada de l’alcalde, Josep Ramon Farran, la directora general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández i el president del Consell Comarcal, Antoni Villas i altres representants institucionals.

El nou equipament forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (XAC) que fou ideada per la Mancomunitat de Catalunya fa més de 100 anys. Amb l’Arxiu Comarcal de les Garrigues s’assoleix l’objectiu de crear i desplegar una xarxa d’equipaments amb vocació de servei públic, dirigits, impulsats i coordinats pel Departament de Cultura.

Com ha recordat la consellera Garriga, “l’Arxiu de Cervera ha passat a la història per inaugurar, l’any 1932, la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya. I avui podem dir que l’Arxiu Comarcal de les Garrigues esdevé també un símbol: el de la culminació d’aquesta Xarxa de la Mancomunitat.” La consellera també ha afegit que aquesta culminació “és un deure històric de la nostra memòria nacional, democràtica i republicana”.

L’Arxiu Comarcal de les Garrigues neix amb la missió de garantir la preservació i la difusió del patrimoni documental de caràcter local i comarcal. És per això que assumeix una important funció d’agent cultural i social al servei de la comarca i el municipi. L’arxiu, de forma paral·lela, també té la missió d’assessorar, a les administracions locals i a aquelles institucions que ho sol·licitin, en matèria de gestió de documents i en la implantació de sistemes de gestió documental, tant en suports tradicionals com electrònics.

El nou arxiu s’ubica en un edifici de nova construcció situat al carrer del Raval del Carme número 131, aixecat sobre uns terrenys cedits per l’Ajuntament de les Borges Blanques, on s’ha fet una obra moderna que s’ajusta als requisits tècnics i tecnològics d’un equipament del segle XXI. El Departament de Cultura hi ha invertit 2.712.997 € per a la construcció i equipament de l’arxiu comarcal.

L’edifici destaca per les seves marcades línies geomètriques que alhora permeten aprofitar de forma flexible l’espai i diferenciar clarament les diferents funcionalitats. La planta baixa es perllonga a l’oest de manera que se separa de l’alineació del vial i de les edificacions adjacents, donant un major protagonisme al volum de l’arxiu. L’entorn urbà ara esdevé obert i ofereix millors perspectives al nou equipament. El volum contenidor de l’arxiu esdevé una caixa que es recolza sobre la planta baixa alliberant-la d’estructures i conferint-li versatilitat per fer front a futures exigències i noves configuracions.

L’arxiu té una superfície total de 1.292 m² i a la planta baixa disposa d’amplis espais públics, a més d’un moll de càrrega i descàrrega per la recepció de documents i un magatzem. També es troba la sala de primers tractaments i classificació de documents, a més d’una sala de digitalització.

A la primera planta hi ha 4 dipòsits que permeten instal·lar uns 6.000 metres lineals de documentació. Un d’ells es dedica a la conservació de suports de gran format i un altre, amb un sistema de climatització específic, a la conservació de documents en suports materials especials (fotogràfics, audiovisuals o sonors, entre d’altres). Totes les dependències estan adaptades a persones amb diversitat funcional.

En aquests moments, l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, disposa de 18 pergamins dels segles XIV-XVII, cedits per l’Ajuntament de l’Albi, conservats fins ara a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. Pròximament, ingressarà tota aquella documentació relativa als ajuntaments de la comarca, al Consell Comarcal, als òrgans o entitats dependents de la Generalitat, de l’Administració de justícia, dels registres públics i dels serveis de l’Estat corresponents a la comarca. També podrà ingressar tota aquella documentació relativa a les persones físiques o jurídiques d’interès històric o cultural, així com tota mena de documentació que es consideri pertinent que s’hi destini.

Segons el cens d’arxius, elaborat pel Departament de Cultura, les Garrigues compta, com a mínim, amb 120 fons que són especialment rics en documentació de l’administració local, els fons judicials, els religiosos, els comercials, els d’empresai els personals. El gruix de la documentació prové del segle XIX en endavant, però també disposa de documents antics, com els provinents de la Parròquia de Santa Llúcia d’Arbeca, de l’any 1399. Altres exemples són els més de 49 pergamins de l’Arxiu Parroquial de les Borges Blanques. El municipi de l’Albi, en ser una vella Baronia disposa d’un nombre considerable de pergamins fruit de la seva activitat comercial.

Pel que fa als fons documentals comercials i d’empreses de les Garrigues són força nombrosos els de cooperatives i especialment els relacionats amb el treball de la transformació de l’oliva en oli i el seu comerç.

Dins l’arxiu hi haurà una sala per usos del Centre d’Estudis de les Garrigues, creat el 2022, amb l’objectiu de realitzar i impulsar tota mena de tasques com l’estudi, la recerca, la classificació, l’inventari i catalogació amb relació als senyals d’identitat i al patrimoni històric i cultural (material i immaterial) de la comarca de les Garrigues.

L’arxiu està dotat d’equips de digitalització i aplicacions informàtiques corporatives com el dipòsit digital del Departament de Cultura (DIDAC), amb 22.000.000 d’objectes digitals i Arxius en línia per garantir la descripció i difusió dels fons documentals que sumen més de 4.500.000 de descripcions i 8.500.000 d’imatges als 40 arxius comarcals.

Per tal de commemorar els 40 anys de la Xarxa d’Arxius Comarcals i per celebrar la fita dels 40 arxius comarcals a Catalunya, s’ha creat un audiovisual que es projecta en una cúpula immersiva de 360 graus. L’audiovisual vol donar a conèixer els valors d’identitat principals de la xarxa d’arxius, a més de la funció i els entorns d’influència d’aquests. Aquesta cúpula recorrerà el territori d’influència de l’arxiu comarcal, passant pels municipis de la comarca apropant la realitat i destacant la importància de les tasques dels arxius comarcals.

Del 29 de gener al 2 de febrer, es faran visites guiades a l’Arxiu Comarcal de les Garrigues. Les visites es faran a les 11 h i a les 16 h, amb una durada aproximada d’una hora.