L’Institut Josep Vallverdú de les Borges participa en el projecte Technovation Girls

L’Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques ha engegat la participació en el projecte Technovation Girls, un concurs destinat a promoure el desenvolupament de les vocacions tecnològiques i emprenedores entre les noies.

El passat dissabte, 18 de desembre, un total de 67 alumnes van participar en una trobada, celebrada al Centre d’Empreses Innovadores de les Borges, per tal de presentar i posar en marxa el projecte d’una manera festiva, motivadora i formadora on hi han participat totes les nenes juntament amb les seves famílies. Cada equip participant ha comptat també amb l’ajuda d’una mentora o mentor, que de forma voluntària ha guiat a l’equip de noies.

Les noies interessades participen en equips de fins a 5 participants per a identificar un problema de la seva comunitat propera, donar-hi una solució en forma d’aplicació mòbil, estudiar el mercat i crear un pla de negoci del seu projecte, presentar el seu pla de negoci a experts i participar més endavant en una competició mundial on la llengua per comunicar-se és l’anglès, ja que aquest programa és internacional i hi participen nenes de tot el món.