La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat aquest dimecres la concessió de 15.000 euros en ajuts per a la transformació digital del comerç i de la restauració borgenques. Són unes subvencions que van destinades a les persones autònomes i a les petites empreses i microempreses de les Borges que duguin a terme alguna acció que tingui per objectiu modernitzar digitalment el seu negoci l’any 2021.

El consistori borgenc ha aprovat la creació d’aquestes línies d’ajuts que va presentar al mes de maig, que es duu a terme en règim de concurrència no competitiva, i en què les persones beneficiàries podran percebre, com a màxim, el 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 1.000 euros per cada actuació, i fins a esgotar el crèdit total, de 15.000 euros.

Podran ser beneficiaris i beneficiàries d’aquesta subvenció, les persones treballadores autònomes, les microempreses i les petites empreses que vulguin crear una pàgina web, implementar la venda en línia del seu producte, o qualsevol altra iniciativa que tingui relació amb la transformació del negoci en termes digitals.

Les persones interessades hauran d’enviar la seva sol·licitud entre l’1 i el 30 de novembre i l’actuació subvencionada s’haurà d’executar en el termini màxim de sis mesos. Igualment, s’acceptaran les sol·licituds de subvenció per a les actuacions ja iniciades o executades amb anterioritat a la publicació d’aquesta convocatòria, sempre que s’hagin dut a terme aquest 2021. Les bases d’aquesta convocatòria van ser aprovades inicialment al Ple del mes de maig i van quedar aprovades definitivament a mitjans de juliol.

Aquestes dues línies d’ajuts se sumen a les que el consistori convoca anualment per promoure l’activitat econòmica al municipi: una subvenció per incentivar que empreses i autònoms contractin personal, que aquest 2020 es va atorgar per valor de 7.150 euros entre les diferents persones sol·licitants, i una altra per implantar nous negocis o modernitzar els existents, amb un import de 12.610,40 euros aquest 2020.