Les Borges obre nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges destinats a joves

L’Ajuntament de les Borges ha aprovat una nova convocatòria de subvencions dirigides a joves de fins a 35 anys del municipi que rehabilitin habitatges per a ser destinats al seu domicili habitual. Les bases aprovades estableixen que la quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 50% del pressupost de les obres i seran subvencionables els costos de rehabilitació, reforma o millora dels habitatges amb un màxim de 1.000 euros per actuació.

Cal tenir en compte que les obres s’hauran d’executar en el termini màxim d’un any des de la notificació de l’acord de concessió de la subvenció i que s’acceptaran actuacions ja iniciades o executades amb anterioritat a la publicació d’aquesta convocatòria, sempre que s’hagin dut a terme dins l’any 2019.

Les sol·licituds poden presentar-se des del dia 3 d’abril, l’endemà de la publicació al BOP de Lleida, fins al 31 d’octubre de 2019 i s’ha establert un període màxim de resolució de 3 mesos des de la data de presentació de la documentació.

La dotació econòmica total de la convocatòria és de 10.000 euros (el doble que l’any anterior), i el procediment de concessió és en règim de concurrència no competitiva, per ordre de presentació de les sol·licituds, fins a esgotar el crèdit previst per aquesta convocatòria.


Imatge d’arxiu d’una façana arranjada al Centre Històric de les Borges Blanques.