Noves ajudes per a autònoms i empreses de les Borges que contractin personal

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat una nova convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses que contractin personal durant aquest 2019. S’estableix una ajuda de fins a 1.000 a les persones físiques o jurídiques que contractin treballadors a jornada completa i 500 euros si contracten joves en pràctiques per una durada mínima de sis mesos.

Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció, les empreses que tinguin la seva seu social al municipi de les Borges Blanques que contractin nou personal amb una durada mínima d’un any o contractin joves en pràctiques amb una durada mínima de sis mesos, al llarg d’aquest 2019. Cal tenir en compte que, en cas de treballadors que no es contractin a jornada completa, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment a la seva jornada de treball. La dotació econòmica total de la convocatòria és de 15.000 euros.

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds de l’1 al 30 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

Cal recordar que, en la convocatòria passada, es van presentar 9 sol·licituds d’empreses i 4 d’autònoms i es van demanar subvencions per un valor de 14.300 euros per a la contractació de fins a 18 nous treballadors.

Aquesta ajuda se suma a les subvencions de fins a 5.000 euros que ha posat en marxa el consistori aquest abril i que tenen la finalitat d’incentivar l’activitat comercial a la capital de les Garrigues. En concret es finançarà, amb un 30%, 40% o 50% del cost total, les persones físiques o jurídiques que realitzin inversions les Borges per a la implantació de nous establiments comercials i de negocis o per a l’ampliació, reforma o millora de les instal·lacions i equipaments dels comerços existents.


Imatge de la campanya de primavera passada de l’Agrupació de Comerciants de les Borges.