Els obradors compartits són infraestructures d’àmbit local destinades de l’elaboració d’aliments. La seva forma pot ser molt diversa, tant pel tipus de productes a elaborar com pel tipus de gestió: estan els impulsats per les administracions públiques, els congestionats amb associacions i uns altres que són resultat de l’autogestió privada per part d’un grup de persones organitzades. En els últims anys s’ha observat el seu desenvolupament en molts territoris, així com el seu potencial per a contribuir a la sostenibilitat econòmica de molts projectes, especialment aquells que aposten per una transició agroecològica, que dinamitzen i enforteixen el teixit econòmic i social, especialment del medi rural.

Per aquest motiu, demà divendres 28 de juny i durant tot el cap de setmana, Ponent Coopera organitza un curs de formació sobre com fer i gestionar un obrador compartit.

El curs, que es farà a les instal·lacions de la Granja-Escola Les Obagues de Juneda, tindrà una durada de 21 hores, és totalment gratuït i es realitzarà durant tres dies seguits (28, 29 i 30 de juny), a raó de 7 hores al dia. El primer dia i part del segon, en el bloc de viabilitat tècnica, s’aprendran els conceptes i potencialitats dels obradors col·lectius, el seu marc normatiu i tots els aspectes de seguretat alimentària que cal tenir en compte. La resta del segon dia i el tercer dia, en el bloc de viabilitat socioeconòmica, s’entrarà en la resta de facetes necessàries per poder tirar endavant un projecte d’aquesta mena: la definició del nostre obrador col·lectiu, com el farem viable i sostenible econòmica, social i mediambientalment, i sota quina forma jurídica i organitzativa el tirarem endavant i en gestionarem el dia a dia. En aquest últim apartat es veuran les potencialitats del cooperativisme com a forma jurídica per la gestió d’aquests obradors i també per als projectes que vegin en els obradors compartits una oportunitat de consolidació, creixement, diversificació o evolució.

El curs té l’objectiu d’afavorir la creació d’obradors compartits, eines de dinamització socioeconòmica del territori, dotar a les participants dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per impulsar des de l’economia social i solidària d’obradors compartits que siguin viables econòmicament i socialment, formar a professionals qualificades en el terreny de la transformació alimentària en espais compartits, quelcom que està cada vegada més demandat per part de les organitzacions de l’ESS, les administracions públiques i el teixit associatiu i seguir potenciant el debat públic i l’auge d’aquests equipaments tan poc desenvolupats al nostre país.

Categoria: Economia