El Govern ha autoritzat una despesa de 2.375.157 euros per contractar les obres d’instal·lació de dues plantes solars en estacions de bombament del regadiu del Garrigues Sud. La primera, amb una potència de 366 kW, es construirà a l’estació de bombament de Bellaguarda, per un import total de 721.474 euros. La segona, amb una potència de 601,88 kWp, es farà a l’estació de bombament de Flix (Ribera d’Ebre), per un import d’1.653.682 euros. L’autorització de despeses es distribuirà entre les anualitats 2023 i 2024. La Comunitat de Regants de Garrigues Sud finançarà el 15% de la inversió, segons la Llei d’aigües catalana, modificada per la Llei 3/2023, de 16 de març de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

La Comunitat de Regants del Garrigues Sud abasta els termes municipals de Flix, Bovera, la Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa, i actualment rega una superfície de 4.082 hectàrees, amb 5.016 hectàrees de superfície adherida. La zona de regadiu presenta un desnivell molt important des de la captació, al riu Ebre, al terme municipal de Flix (cota 41 metres per sobre del nivell del mar) fins a la cota més alta, situada a 577 metres. Els desnivells se superen mitjançant un conjunt de cinc estacions de bombament. Precisament, aquestes estacions suposen la principal despesa energètica de la comunitat de regants, que requereix energia per impulsar aigua.

Aquest fet ha implicat una tecnificació progressiva en el camp de l’energia, amb optimitzacions de la contractació elèctrica, tant ajustant les potències contractades com realitzant subhastes per a la compra d’energia, a la vegada que s’han establert planificacions per programar les hores de funcionament de les bombes en els períodes de menor cost. La factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu i, per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l’electricitat. El bombament solar és una alternativa viable per reduir la despesa energètica, ja que és un recurs renovable que permet reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i mitigar el canvi climàtic i els seus efectes.

El projecte d’instal·lació de plantes solars contribueix a aconseguir els objectius per desenvolupar la transició energètica a Catalunya, cap a l’autoabastament energètic amb la reducció del consum d’energies convencionals, i s’emmarca en l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2030 (ESCACC 30) aprovada pel Govern de la Generalitat el gener de 2023.

Categoria: Política
Etiquetes: