El Ple de l’Ajuntament de les Borges aprova el nou POUM

El Ple de l’Ajuntament de les Borges ha aprovat, aquest dijous, 31 de gener, el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb la incorporació de les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del passat 17 de juliol de 2018.

Cal recordar que desprès de molts anys d’esforços, converses i negociacions, el consistori va aprovar definitivament el POUM, supeditant la seva execució i publicació al DOGC a la incorporació d’aquestes normes. D’altra banda, al llarg de la sessió plenària s’ha tirat endavant el Pla d’acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i el reglament regulador del nou Centre d’Entitats de la capital de les Garrigues.

Després de molts endarreriments, l’alcalde de les Borges, Enric Mir, s’ha mostrat satisfet de l’aprovació definitiva del POUM: “és una satisfacció aprovar finalment aquest document i poder disposar en breu de la nova ordenació de la ciutat com a eina millora urbanística i de dinamisme local”, ha assegurat. P

En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic de la Unió Europea, l’Ajuntament de les Borges ha aprovat inicialment el Pla d’Acció per l’Enginyeria Sostenible i el Clima de les Borges Blanques (PAESC). Es tracta d’un document estratègic de planificació energètica i climàtica local que conté les accions que l’Ajuntament durà a terme per superar els objectius establerts per al 2030 i les mesures municipals d’adaptació i mitigació al canvi climàtic, a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.s

Durant el ple ordinari també s’ha aprovat un reglament que regularà el funcionament del nou Centre d’Entitats, així com els drets i les obligacions dels seus usuaris. Aquest espai s’ha habilitat a l’immoble de l’Avinguda de les Garrigues de les Borges Blanques (antic Escorxador) i té com a objectiu facilitar un espai de treball i de reunió de les entitats del municipi que no disposin de seu pròpia, a més a més de fomentar el desenvolupament d’activitats de caràcter sociocultural i participatiu i potenciar l’associacionisme i la participació ciutadana.  

A més a més, en el ple ordinari de gener, l’Ajuntament de les Borges ha aprovat la denominació d’una zona enjardinada, situada a l’Avinguda Carrascó i Formiguera i propietat del consistori, com a Jardí de Josep Triquell Gomis. Es tracta d’un reconeixement públic al borgenc Josep Triquell, que va morir l’any 2018, el qual durant molts anys es va fer càrrec de manera altruista del manteniment del parc.