El pressupost de les Borges creix un 4,49% i destinarà un milió d’euros a inversions i promoció econòmica

El Ple extraordinari de les Borges Blanques d’aquest divendres, 29 de desembre, ha aprovat el pressupost 2018, que aquest any augmenta un 4,49%, pel que serà de 6.726.566,39 euros, i destinarà prop d’un milió d’euros a inversions, rehabilitacions d’habitatges i a incentivar la promoció de l’economia de la capital de les Garrigues.

Així, una de les novetats més destacades serà l’increment d’un 9,86% del capítol d’inversions directes del consistori, que arribarà als 889.948,72 euros, que es destinaran principalment a millorar la imatge i la conservació del Centre Històric; les dues entrades a la ciutat, amb nou enllumenat i enjardinament, des de Lleida i Tarragona; un camp de futbol 7 per l’Escola Comarcal; i l’arranjament de l’antic escorxador per a disposar de sales per a les entitats locals; a més a més d’alguns carrers amb necessitats urgents de millora ja que presenten algunes deficiències. Igualment, també cal destacar una nova partida per a la rehabilitació de façanes en l’àmbit del casc antic, la promoció de l’emprenedoria i l’habitatge per a joves, que sumen un total de 100.000 euros més.

L’alcalde Enric Mir ha destacat que aquests augments en inversions i promoció seran possibles gràcies sobretot al fet que les finances municipals es troben sanejades i amb un baix nivell d’endeutament, que a finals d’aquest any s’estima que és del 54,25%, tenint en compte que l’amortització del deute bancari enguany haurà estat de 515.000 euros.

Mir també ha exposat que el capítol d’ingressos del pressupost 2018 incorpora l’IBI de la concessionària de l’autopista AP-2, així com el pla extraordinari per als ajuntaments, posat a disposició per la Diputació de Lleida, en total 312.000 euros, a més d’un préstec bancari de 200.000 euros per a dur a terme les inversions previstes.

Finalment, l’alcalde i responsable de la cartera d’Hisenda ha explicat que les polítiques socials continuaran sent un any més prioritàries, de les quals per la seva representativitat ha destacat el pla de socialització dels llibres escolars i la inclusió de la teleassistència gratuïta generalitzada per aquest 2018; i ha acabat indicant que capítol de Personal només s’incrementa un 3,45% i el capítol de Funcionament un 2,30%.

També s’ha realitzat l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de les Borges BlanquesD’aquesta manera, el POUM de les Borges també donarà sortida a diferents aspectes importants del futur urbanístic de la ciutat, com el desenvolupament del complex Masia les Garrigues, les futures possibles ampliacions de l’empresa Unitex, i de la Cooperativa de Sant Isidre, entre altres aspectes destacats del planejament urbanístic de la capital de les Garrigues. 

Cal tenir en compte que fins ara no hi havia vigent cap POUM a les Borges, sinó Normes Subsidiàries vigents des de l’any 1994 i que, després de diversos processos de revisió i propostes inicials a partir de l’any 2002, durant els deu anys que ha durat aquesta tramitació s’han hagut d’anar sortejant diferents obstacles com canvis de lleis al Parlament, de majoria política a l’Ajuntament, d’aportacions de tercers i d’informes preliminars de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, aquest divendres està previst que rebi l’aprovació provisional del Ple.

D’altra banda, el Ple també ha realitzat; aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 8/2017 mitjançant suplement de crèdit; aprovar la concertació de dues operacions de tresoreria; l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal número 29, reguladora del preu públic per emissió de publicitat i ús dels mitjans audiovisuals de ràdio i televisió municipals. 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>