El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, ha aportat una subvenció a l’Ajuntament de Vinaixa per un import de 382.887 euros per fer front a les despeses d’arranjament dels danys de titularitat municipal provocats pel temporal DANA del 22 i 23 d’octubre de 2019. Aquesta subvenció, que cobreix el 50 per cent del pressupost e les actuacions subvencionables sol·licitades per l’Ajuntament, s’emmarcava en les mesures acordades per l’Executiu per finançar les actuacions d’emergència realitzades pels ens locals i la inversió en la reposició d’infraestructures i serveis municipals a conseqüència de les pluges torrencials que van caure a finals d’octubre de 2019 i del temporal de finals de gener de 2020, que comptaven amb un import global de 14 milions d’euros.

La subvenció atorgada per la Generalitat ha contribuït a restaurar la zona de les piscines (39.880 euros), la plaça dels Arbres i el tram fins l’N-240 (504.338 euros), el sanejament de la carretera de Lleida (53.367 euros) i, properament, atès que l’actuació encara resta pendent d’una altra subvenció, el mur del carrer Escola i reposició de drenatges a la zona (168.189 euros).

Per altra banda, l’Agència catalana de l’aigua ha aportat ajuts per un valor de 270.722 euros per a la construcció de la canonada de connexió de la captació del manantial  i per a la reparació de la presa del pantà, a més dels 204.596,19 euros que han permès la construcció de la nova Estació potabilitzadora d’aigua, els 111.539 euros per a l’adequació de la bassa d’emmagatzematge i els 27.000 euros per a la recuperació de la captació de la plaça dels Arbres. Per la seva banda, la Diputació de Lleida també va atorgar un ajut de 53.000 per arranjar la piscina municipal i de 86.000 euros per arranjar diversos camins municipals malmesos pel temporal.

Així ho ha explicat avui el delegat del Govern, Bernat Solé, en el transcurs de l’acte commemoratiu del segon aniversari de la riuada, celebrat a la plaça dels Arbres, una de les zones més danyades per la torrentada i avui ja reparada.

A banda dels ajuts aportats pel Govern català, estan en fase última de tramitació per part de la Generalitat ajuts per valor de més de 500.000 euros, de fons estatals, que es destinaran a quinze actuacions més per reparar danys en infraestructures municipals i xarxa viària ocasionats pels temporals, i que també representen el 50 per cent del pressupost subvencionable. Aquestes actuacions consisteixen principalment en arranjament de zones, serveis i camins malmesos, reparació de sanejaments i reposició de sistemes de drenatge.

Categoria: Política
Etiquetes: , ,