Sessió informativa dels pressupostos participatius

Els veïns i veïnes que ho desitgin podran presentar les seves propostes, a través d’un formulari en paper o telemàtic, del 17 de setembre al 3 d’octubre. A continuació tindrà lloc la selecció de les propostes que s’adeqüin a diversos criteris com la viabilitat econòmica i tècnica, i que està previst que s’allargui fins al dia 29 d’octubre. Finalment, està previst que els borgencs i borgenques puguin participar en la votació popular del 22 de novembre al 5 de desembre, moment en què es donaran a conèixer els resultats de les votacions i, per tant, el projecte que s’acabarà fent realitat.

Durant tot el procés, hi haurà una comissió integrada per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament que s’encarregarà de fer un seguiment del procés, i també d’una comissió tècnica que comprovarà la viabilitat de les propostes que s’hi presentin.

Els veïns i veïnes de les Borges poden fer arribar al consistori propostes de tota mena, sempre que no superin la quantitat fixada per al procés, de 50.000 euros, i facin referència a inversions i no pas a serveis ni a ajuts. Les propostes presentades han de tenir una redacció concreta, ser viables tècnicament i sostenibles, a curt i a llarg termini, i no poden suposar la contractació de nou personal per part del consistori. També és important que les iniciatives que s’hi presentin siguin inclusives socialment i d’interès general per a tota la ciutadania de les Borges.

Totes les persones majors de 16 anys podran fer un màxim de dues propostes en aquest procés participatiu. En les votacions, només ho podran fer les persones que estiguin empadronades al municipi de les Borges i siguin majors de 16 anys