Les Borges inicia el procés per convertir l’antic Escorxador Municipal en un Hotel d’Entitats

La Junta de Govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat l’inici de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars de l’obra d’adequació de l’antic Escorxador Municipal, per convertir-lo en un Hotel d’Entitats, amb diverses sales per acollir el teixit associatiu de la capital de les Garrigues.

Així, una vegada superat aquest tràmit i tenint en compte el projecte bàsic i d’execució que han elaborat els serveis tècnics municipals, el consistori a demanat a diverses empreses constructores locals, que poden assumir aquest tipus d’encàrrec, que presentin proposta per a dur a terme l’obra, amb un preu de sortida de 60.474,52 euros, IVA inclòs. En aquest pressupost ja s’han comptabilitzat els treballs d’enderroc, d’adequació de les sales, a l’exterior de l’edifici, la instal·lació elèctrica i la d’aigua, a més a més de les despeses generals, entre altres.

Segons ha exposat l’alcalde Enric Mir, cal tenir present que l’Escorxador Municipal ja fa molts anys que no funciona com a tal, i actualment és utilitzat com a magatzem de la brigada municipal, per l’associació de caçadors i de gossera municipal. Per això, atesa la demanda continuada per part d’entitats del municipi, sol·licitant un espai on poder dur a terme les seves activitats i reunions, des de l’Equip de Govern hem volgut adequar l’interior per poder habilitar Sales per al nostre important teixit associatiu.

Per tant, segons consta en el projecte, l’edifici no ha sofert cap intervenció d’ençà que es va clausurar l’activitat; disposa dels serveis bàsics, aigua i electricitat, i l’estructura principal de l’edifici i la coberta es troba en bon estat, tot i que es preveu una partida per revisar la coberta. Així, després de la intervenció el programa funcional de l’edifici es preveu que tingui sis sales, d’entre 13,20 i 24,11 metres quadrats de superfície útil, així com un parell de banys, d’uns 7 metres quadrats cada un, a més a més d’una sala comunitària i un magatzem que ocuparien, respectivament, 67 i 70 metres quadrats.  

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>