Celestina Alà vota al 9N

“El ciego quan li convé, no les veu les coses” La centenaria Celestina Alà, molt il·lusionada després de votar al 9N, ens dóna una lliçó de vida.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>