Comencen les obres per arranjar 3 carrers de les Borges

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha començat aquest dilluns els treballs de reposició de les infraestructures als carrers Josep Soler  i Concepció Soler, que connecten l’Espai Macià amb la Plaça porxada. Paral·lelament, i també al Centre Històric de la capital de les Garrigues, han començat a preparar tot el material necessari per iniciar, aquest dimarts, el projecte d’urbanització del carrer la Placeta.

Entorn de l’Espai Macià

Així, després d’una primera fase executada el desembre del 2016 a la Plaça Ramon Arqués, s’ha iniciat la segona fase de l’obra de millora de l’entorn del Centre d’Interpretació de la figura del president Francesc Macià, que també acull l’Oficina de Turisme de la capital garriguenca, ara centrada en la renovació del paviment i infraestructures dels carrers Josep i Concepció Soler, donat el mal estat que representaven, tot i estar ubicats en un dels emplaçaments més turístics de les Borges.

En aquest cas, el projecte preveu l’enderroc de les voreres i la calçada, per tal de renovar també les xarxes respectives de clavegueram i aigua potable. Per això, es preveuen moviments de terres i adequació dels terrenys per l’adaptació a les rasants projectades i excavació de la caixa de paviment; l’explanació i pavimentació dels carrers dotant-los d’un caràcter urbà i semi-peatonals per tal de revitalitzar la zona i el comerç del centre.

Igualment, pel que fa a la xarxa de sanejament, es col·locarà una canonada nova donant connexió els edificis existents; i en relació a la xarxa d’aigua potable, es renovarà amb canonades de polietilè i enllaçant amb la xarxa existent, preveient la connexió fins a cada edifici i/o parcel·la.

Per a dur a terme l’actuació, que està previst que s’allargui durant dos mesos i mig, una mesa de contractació va adjudicar el contracte administratiu de l’obres a una empresa catalana per 91.734,55 euros, amb l’IVA inclòs, en haver realitzat la millor proposta de les 9 rebudes, amb una rebaixa de més de 25.000 euros per sota del preu estimat de sortida.

Carrer la Placeta

D’altra banda, després d’haver preparat els materials i elements de suport necessaris aquest dilluns, es preveu que dimarts comenci la urbanització del carrer la Placeta, considerat sistema viari, ja que en aquest indret el clavegueram existent data dels anys 40 i és obsolet, i s’hi ha detectat filtracions en alguns punts; alhora que la xarxa de l’aigua potable també és obsoleta, en estar formada per un tub d’acer que discorre pel centre de la calçada.

Aquí, l’actuació preveu l’enderroc del paviment i infraestructures existents per fases, segons les previsions de l’obra i coordinadament amb la instal·lació de la xarxa provisional de subministrament d’aigua, que comportarà la disposició d’un tub provisional de subministrament d’aigua potable per garantir l’abastament dels veïns, mentre s’hi ubica la nova xarxa d’aigua potable, segons criteris del pla estratègic de la companyia subministradora.

De la mateixa manera es renovarà la xarxa de sanejament, que serà unitària i on es preveu la seva connexió amb la totalitat de les parcel·les que confronten al carrer; per poder després continuar amb la pavimentació de voreres i calçades, on també s’adequarà la del xamfrà amb el carrer Castell alt, per millorar l’accés i l’encreuament.

Finalment, es preveu la disposició de dues boques contra incendis i la construcció de la canalització de Telefonia, contemplant la possibilitat de realitzar ampliacions o reformes de la xarxa sense necessitat d’afectar els nous paviments que calgui construir. Cal dir que el contracte administratiu de l’obres es va adjudicar en una mesa de contractació a una empresa lleidatana, per un import de 168.991,65 euros, amb l’IVA inclòs, en haver realitzat la millor proposta de les 12 rebudes, amb una rebaixa de més de 70.000 euros per sota del preu estimat de sortida.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>