L’Ajuntament de les Borges Blanques inicia una nova edició dels pressupostos participatius

De nou, el consistori borgenc ha dotat la iniciativa amb 50.000 euros del pressupost municipal del 2022 i, enguany, com a novetat, les propostes s’organitzaran en eixos temàtics.

L’Ajuntament de les Borges ja ha iniciat els tràmits per fer realitat durant aquest 2022 el nou parc infantils amb jocs d’aventura, la proposta guanyadora de l’edició 2021 dels pressupostos participatius, que s’executarà aquest any. En concret, el consistori ja ha adquirit el terreny en el qual està previst construir aquest espai, que se situa a la vora del circuit de pump track i del nou camp de futbol 7, amb la qual cosa aquest projecte contribuirà a ampliar encara més el complex esportiu borgenc.

Igualment, l’equip tècnic del consistori s’ha reunit amb la persona qui va elaborar la proposta que va resultar guanyadora. Una vegada els serveis tècnics d’Urbanisme ultimin el projecte, i abans de licitar-lo, està previst fer una darrera trobada amb la responsable del projecte per tal que la construcció final s’adeqüi al màxim possible a la idea que tenia en el moment de presentar-la.

La nova edició en marxa

Una vegada s’hagi dut a terme aquesta fase inicial de difusió del projecte i informació al veïnat per aquesta nova edició dels pressupostos participatius, està previst que entre els mesos de maig i juny, tingui lloc la presentació de les propostes. Així mateix, les votacions es realitzarien al mes de setembre, una vegada s’hagin validat els projectes presentats per part de l’equip tècnic.

En aquesta edició, i com a novetat, l’Ajuntament organitzarà les propostes per àmbits temàtics també anomenats eixos, per tal de visibilitzar i fomentar la recollida de propostes diverses que no només facin referència als temes més recurrents. En concret, els àmbits seran via pública, medi ambient i sostenibilitat, promoció econòmica i polítiques socials.

Igualment, i com és habitual, la comissió de seguiment s’encarregarà de revisar i validar des del disseny inicial fins a cadascuna de les fases del procés. Aquesta comissió estarà formada per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament i, com a novetat, enguany s’inclourà la figura d’una dinamitzadora social, que elaborarà tallers per fer difusió del procés entre diferents sectors de la població de les Borges.

Els requisits

En els pròxims mesos, els veïns i veïnes de les Borges podran fer arribar al consistori propostes de tota mena, sempre que no superin la quantitat fixada per al procés, de 50.000 euros, i facin referència a inversions i no pas a serveis ni a ajuts. Les propostes presentades hauran de tenir una redacció concreta, ser viables tècnicament i sostenibles, a curt i a llarg termini, i no poden suposar la contractació de nou personal per part del consistori. També és important que les iniciatives que s’hi presentin siguin inclusives socialment i d’interès general per a tota la ciutadania de les Borges.