L’Ajuntament de les Borges convoca cinc places de personal de neteja

L’Ajuntament de les Borges Blanques aprova la convocatòria de quatre places de netejador/a d’equipaments municipals i una de peó adscrit al servei de neteja viària en règim de personal laboral temporal. Les noves incorporacions serviran per cobrir dues places vacants per jubilació i per donar cobertura a tots els equipaments municipals, els quals s’han ampliat  amb la incorporació del molí de Cal Gineret i del nou Centre d’Entitats. Amb aquestes noves contractacions, el consistori disposarà de 10 persones dedicades específicament al servei de neteja.

El nou personal haurà de realitzar els treballs de neteja propis d’un Ajuntament per tal de mantenir en òptimes condicions de netedat i d’higiene les instal·lacions. Pel que fa a la plaça de peó adscrita al servei de neteja viària, la persona seleccionada haurà de realitzar treballs de neteja viària al municipi i també tenir cura dels espais enjardinats.

Durant el procés de selecció, a banda de valorar els diversos mèrits com la formació i l’experiència professional, també es realitzarà una entrevista en què s’avaluarà l’adaptabilitat de l’aspirant al context organitzatiu. A més a més, els aspirants hauran d’acreditar un nivell de català de suficiència, nivell A2.

D’altra banda, està prevista la creació d’una borsa de treball, amb una vigència de dos anys, per tal de cobrir necessitats concretes de personal ja sigui per acumulació de tasques, per baixes laborals i/ o per altres contingències que impedeixin donar continuïtat d’una manera adequada al servei de neteja.

Les persones que vulguin participar en alguns dels dos processos selectius hauran de presentar una sol·licitud en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP, que es produirà en els propers dies.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’alcalde i es podran trametre de manera presencial, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores; a la seu electrònica de l’Ajuntament (requereix de firma digital) o a les oficines de Correus. Es poden consultar totes les bases  al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.lesborgesblanques.cat).

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>