L’Ajuntament de les Borges treu a concurs el servei de bar per Carnaval

L’Ajuntament de les Borges ha tret a concurs públic la gestió i explotació del servei de bar durant la festa del Carnaval que tindrà lloc al Pavelló de l’Oli el dia 16 de març de 2019. Poden participar al procés de licitació les entitats i associacions sense ànim de lucre de les Borges Blanques.

Aquest servei consistirà en la instal·lació i posada en funcionament del bar durant la tarda-nit de la festa. Per tal d’adjudicar la concessió s’avaluarà, entre altres, la possibilitat de preparar i repartir entrepans de llonganissa als assistents a la festa i la realització de millores i / o serveis addicionals per atreure públic a l’esdeveniment.

Per tal de realitzar el servei, s’estableix que el concessionari assigni  el personal suficient amb els torns que es marquin internament; no subministri begudes alcohòliques a menors d’acord amb la normativa vigent i mantingui les instal·lacions i els espais públics en bon estat de funcionament, neteja i higiene, fins que lliuri novament el servei a l’Ajuntament.

El plec de clàusules també inclou que l’entitat o associació adjudicatària es faci càrrec de les despeses que s’originin, incloses la neteja – de gots, papers, bosses, plàstics i similars –, la recollida d’escombraries i altres despeses que tinguin lloc pel mal ús de les instal·lacions durant el termini establert.

A més a més, l’entitat o associació interessada haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per un import assegurat d’un mínim de 300.000 euros.

La documentació per a prendre part al concurs, podrà ser presentada a les oficines municipals fins a les 14 hores del dia 22 de febrer de 2019.