Les Borges adjudica el manteniment de l’enllumenat públic i renova el conveni de gestió de l’Oficina Jove de les Garrigues

La capital de les Garrigues ha adjudicat el contracte menor per al manteniment anual i les reparacions de les instal·lacions de l’enllumenat públic de les Borges Blanques per aquest any 2018. Així, l’expedient administratiu per a la contractació d’aquests serveis, que ha comptat amb l’informe favorable de la secretaria i la certificació de la intervenció, exposa que l’adjudicació s’ha realitzat per 19.688,55 euros, que inclouen l’IVA, els materials a substituir i els treballs necessaris d’un instal·lador electricista borgenc.

 

D’altra banda, la Junta de Govern del consistori també ha donat llum verda a la renovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i el Consell Comarcal de les Garrigues, per a la gestió de l’Oficina Jove de les Garrigues, per tal de garantir-ne la seva continuïtat.

El conveni estarà vigent fins el 31 de desembre i preveu, entre altres, que l’Ajuntament assumeix la meitat de les despeses d’infraestructura, manteniment de l’equipament, material fungible i inventariable, i despeses de l’Oficina Jove, dels serveis que s’hi prestin, les despeses derivades de la seva gestió i del personal d’aquest ens local adscrit a l’Oficina. Igualment, el consistori col·labora amb la planificació, disseny, gestió i avaluació, conjuntament amb el personal del Consell Comarcal adscrit a l’Oficina Jove dels programes i projectes que s’executen en matèria de joventut des d’aquesta Oficina Jove.

La regidora, d’Educació i Joventut, Maria Fusté, ha afirmat que l’Oficina Jove de les Garrigues, que s’ubica al bé immoble propietat de l’Ajuntament de les Borges Blanques “Casal Marino”, situat al carrer Avemaria, número 14 del mateix municipi, és actualment una eina capaç de gestionar la complexitat i la diversitat de les polítiques de joventut amb criteris d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat. D’aquesta manera, s’assoleix la simplificació administrativa mitjançant una porta d’entrada que esdevé el referent per oferir als i a les joves l’atenció integral necessària per al seu desenvolupament personal i social i que contribueix, de manera decidida, al seu procés d’emancipació. Així, a través dels serveis que ofereix l’equipament, els joves borgencs i garriguencs poden gestionar temàtiques vinculades al Treball, l’Educació i la Informació, Orientació i/o Assessorament, a més a més d’altres relacionades amb la Gestió General.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>