Comencen les obres del carrer Abadia de les Borges

Aquest dijous han començat les obres per urbanitzar el carrer Abadia i part del carrer Carnisseria de les Borges Blanques, vials que formen part del nucli antic de la població, just al costat de l’església, i que donen continuïtat a la reforma que en aquest àmbit es va iniciar amb la urbanització de la plaça Abadia de la capital garriguenca.

El termini previst d’execució de l’obra és de tres mesos i quinze dies, i ha estat adjudicada a una empresa constructora catalana pel preu de 116.885,12 euros, IVA inclòs, en haver estat l’oferta que va obtenir la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats per a realitzar la millora.

L’actuació, que a través del Pla de Barris permet seguir recuperant i millorant el conjunt del Centre Històric i alguns dels punts més turístics de la població, urbanitza i amplia el vial del carrer Abadia i part del carrer Carnisseria, que també s’està arranjant aquests dies, incorporant al vial parcel·les que anteriorment estaven edificades. La superfície de l’àmbit d’actuació és de 725 m2.

L’actuació implica desplaçar a l’oest l’actual calçada del carrer Abadia, amb la finalitat d’ampliar la vorera al costat de l’església; renovar els paviments de calçada i de vorera, seguint la línia definida en la plaça Abadia; dotar l’àmbit de 6 places d’aparcament; soterrar els contenidors d’escombraries i incorporar-ne de selectiva (paper, vidre i envasos); eliminar els cables aeris i els de la façana de l’església; fer nova la claveguera del carrer Carnisseria, instal·lar l’enllumenat públic, adequat a la nova configuració; i enjardinar l’àmbit, amb la plantació d’arbres i un parterre.

L’obra donarà pas a l’actuació del carrer Santa Vedruna, que anirà alineat amb la façana de l’Església de l’Assumpció de Maria i la confluència dels carrers Carnisseria i Abadia, pel que ha tingut en consideració utilitzar l’amplada de què es disposa per ampliar voreres, amb la finalitat de facilitar la circulació dels vianants i realçar l’edifici de l’església; utilitzar materials similars als utilitzats en la plaça Abadia, amb la finalitat d’integrar tot l’àmbit al voltant de l’església d’un acabat similar; eliminar l’impacte visual que suposa els cables aeris de l’entorn; deixar lliure de cables la façana de l’església que dóna al c/ Abadia; eliminar la imatge dels contenidors d’escombraries, soterrant-los; disposar la vorera i calçada al mateix nivell; i, finalment, disposar d’una il·luminació adequada a l’entorn.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>