El programa per promoure la integració laboral a les Garrigues atén 33 persones amb risc d’exclusió sociolaboral el 2017

El programa conjunt del Consell Comarcal de les Garrigues amb l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) per promoure la integració laboral a la comarca ha atès 33 persones en risc d’exclusió sociolaboral i/o amb discapacitat el 2017. Del total de persones ateses, 5 han trobat feina. La totalitat de les contractacions van ser a persones amb discapacitat. Els professionals d’ASPID han tingut 68 contactes amb empreses de la comarca l’any 2017 per facilitar la integració laboral d’aquestes persones. 

A partir de finals del 2017, la iniciativa del Consell Comarcal de les Garrigues amb ASPID es divideix en dos programes, el programa d’orientació i acompanyament a la inserció, per a persones en situació d’atur i demandants d’ocupació que són derivades del Servei d’Ocupació de Catalunya, i el programa Incorpora de “La Caixa” per a persones en risc d’exclusió social, que s’ha prestat al llarg de tot l’any 2017.

En el cas de persones ateses al servei de les Garrigues durant l’any 2017, el col·lectiu de discapacitat ha representat un 76% respecte al col·lectiu en risc d’exclusió de les persones ateses a la comarca, i concretament el 80% amb discapacitat física. Del total de 33 persones ateses, 25 van ser persones amb discapacitat i 8 persones en risc d’exclusió. El perfil mitjà de l’usuari va ser home i dona, majoritàriament major de 46 anys, amb estudis secundaris i/o formació professional. 

El programa atén a persones amb risc d’exclusió sociolaboral: dones, joves, immigrants, majors de 45 anys i persones amb discapacitat. Les principals dificultats a vèncer d’aquests grups són la baixa qualificació professional, la disminució del nivell d’autoestima i la motivació, l’escassa experiència laboral i el baix nivell formatiu. Per aquest motiu, els professionals d’ASPID treballen en l’apoderament de les persones, la formació en noves tecnologies i competències transversals, entre altres. 

Algunes de les dificultats més significatives dels demandants d’ocupació són que tenen al seu càrrec persones a qui cuidar, descendents o ascendents, que limiten la seva disponibilitat horària per a treballar. Un altre factor negatiu és la seva manca de carnet de conduir o vehicle, fet que també dificulta ampliar la recerca de feina a altres poblacions, ja que la xarxa de transport públic a la comarca és deficitària.

Pel que fa a les insercions, continua la tendència a la contractació temporal dels darrers anys, amb un 60% dels contractes d’entre 0 i 6 mesos de durada. L’any 2017 no es va formalitzar cap contractació indefinida, no obstant això, un 40% van ser contractes per al foment de l’ocupació d’un any. La totalitat de les contractacions van ser a persones amb discapacitat, d’aquestes el 80% amb discapacitat física.

A la comarca la majoria d’empreses són petites, amb un predomini clar del sector agroalimentari, tot i això, les 5 insercions que s’han aconseguit han estat al sector serveis. 

El coneixement de la configuració comarcal,en relació al seu teixit empresarial i socioeconòmic i treball en xarxa amb les diferents entitats i recursos de la comarca dels darrers 10 anys, és un factor facilitador per aconseguir una tasca d’orientació i intermediació laboral, basada en les característiques i particularitats de les Garrigues. 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>