L’alcalde Conrad Llovera i el regidor d’Esports, Marc Benet, han explicat que les piscines municipals obriran el proper dissabte, 27 de juny, a l’igual que el bar, amb una sèrie de novetats, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i d’esport al respecte.

Els residents a Castelldans que vulguin anar a la piscina hauran d’adquirir a les oficines de l’Ajuntament un carnet de soci, que els permetrà l’accés a les piscines. El preu serà el mateix que els ‘abonaments’ de l’any passat, 40 € l’individual i 80 € el familiar.

L’aforament del recinte no podrà superar les 105 persones i serà el socorrista el responsable de controlar que no es sobrepassi aquesta quantitat. Els socis tindran preferència sobre les persones que hagin adquirit entrada. Dins de l’aigua no podran estar-s’hi més de 30 persones, a la piscina gran; i 10 a les altres dos. L’ús del trampolí estarà prohibit.

A la zona de la gespa de les piscines hi haurà marcades parcel·les de 2 metres per mantenir la separació de grups Només aquelles persones que formen unitat familiar podran estar a la mateixa parcel·la. No es permetrà entrar cap hamaca, cadira o similar, només les tovalloles. En tota la piscina hi haurà distribuïts dispensadors de gel hidroalcohòlic, encara que es recomana que cada usuari en porti de casa.

Hi haurà una porta d’entrada i una de sortida i s’hauran de netejar les soles de sabates amb una catifa especial situada en ambdós accessos. Donat que el límit de l’aforament ho permet, no s’han establert franges horàries, encara que la piscina tancarà durant una hora al migdia, moment durant el que es realitzarà una desinfecció general. Un cop tancada la piscina a les 8 del vespre, es farà una altra desinfecció. També es realitzaran controls periòdics de la qualitat de l’aigua.

Els vestidors estaran tancats i per accedir als lavabos s’haurà de demanar la clau al responsable del bar, al que només hi podrà entrar una persona cada vegada.