Nova convocatòria de subvencions per arranjar les façanes de les Borges Blanques

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de la capital de les Garrigues ha informat aquest dimecres que ja ha entrat en vigor la convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el Centre Històric de les Borges Blanques, que el consistori ha aprovat amb una partida d’uns altres 50.000 euros, el mateix import que es va preveure per al 2017.

D’aquesta manera, el projecte d’Intervenció Integral del Centre Històric per subvencionar l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, cofinançat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament borgenc, està contribuint decisivament a canviar la imatge actual del nucli antic de la capital de les Garrigues.

Des que al mes de març del 2017 va entrar en vigor l’Ordenança reguladora de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les Borges Blanques, el consistori ja ha abonat 38.851,8 euros, corresponents a 16 projectes de la convocatòria 2017, als que caldrà afegir els nous que es subvencionaran en la d’aquest any, el termini de la qual finalitza el 30 d’abril de 2018, i per a la que fins ara ja s’han rebut sis noves peticions.

L’ordenança especifica que els immobles objecte de subvenció hauran d’estar situats en l’àrea urbana compresa en el programa de barris, delimitada pels carrers Marquès d’Oivart, la Capella, Castell Alt, Camí del Cementiri Vell, Maria Lois López, Joan Maragall, Avemaria, Raval de Lleida, Passeig del Terrall i Ensenyança. Les obres les poden dur a terme tant propietaris com llogaters d’edificis i la subvenció serà del 50% del pressupost, fins a un màxim de 3.000 euros per actuació.

Finalment, cal recordar que es podran acollir a aquests ajuts les actuacions que contemplin la reparació de les parts d’obra en mal estat; decapar la totalitat de la façana; neteja de les parts de pedra; restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals; reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts; pintura dels arrebossats de l’edifici; neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics i dels elements de tancament; neteja dels esgrafiats i de la serralleria i elements metàl·lics que formin part de la façana; i la retirada i recol·locació dels elements i/o instal·lacions que tenen incidència en el paisatge urbà.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>