Aquest dijous,12 de desembre, ha tingut lloc a la Sala de la Llar de Castelldans una xerrada informativa sobre el reciclatge a la que han assistit una quarantena de persones.

En la xerrada hi ha intervingut l’alcalde de Castelldans que ha establert les previsions de pujada de la taxa d’escombraries i els motius de la mateixa, i l’enginyer del Consell Comarcal de les Garrigues, Jordi Tatjé, que ha explicat als assistents l’estat de la recollida selectiva actual a la comarca i en concret a Castelldans, i els objectius de reciclatge per al 2020.

L’alcalde, Conrad Llovera, ha explicat que els darrers cinc anys la taxa d’escombraries no havia experimentat cap pujada, perquè cobria les despeses de recollida per part del Consell Comarcal. Es preveu que al 2020 s’incrementin 4 euros, quedant a 95 euros com a quota fixa en habitatges fins a una persona; 129 euros habitatges on resideixin dos persones; de 3 a 4, 149 euros; de 5 o més, 171 euros; i locals comercials 174 euros. Un dels motius de la pujada és l’obra de l’ampliació de l’abocador de les Borges Blanques, subvencionada en part per l’Agència de residus, però de la que 500.000 euros s’han d’aportar pels pobles que en fan ús.

El cànon sobre els residus que es paga a l’Agència Catalana de residus per a finançar al cost de la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals, es preveu que passi dels actuals 42 euros a  72 euros el 2024, i això podrà comportar pujades més fortes en els següents anys en la taxa de recollida d’escombraries.  Segons les directives que marca la Unió Europea, el 2020 s’ha d’arribar al 50% de reciclatge. Castelldans es troba, segons dades del 2018, en un 29%. Un 70.8% dels residus que es generen a Castelldans són de rebuig; orgànica, 11.4%; paper, 5.5%; envasos 6% i vidre 5.7%. Segons ha explicat Jordi Tatjé, per arribar a l’objectiu fixat per la UE, s’hauria d’assolir un 16% amb rebuig i un 40% amb reciclatge de l’orgànica

Al finalitzar la xerrada s’ha obsequiat a cadascun dels assistents amb un cubell per reciclar la fracció orgànica i un rotlle de bosses compostables.

Es preveu que es realitzin més  reunions amb la població per tal de prendre consciència de la importància del reciclatge i evitar futures penalitzacions.

Categoria: Societat