A piacere trio

A Piacere Trio, amb el seu concert Beethoven íntim, està format per Inés Moraleda – mezzosoprano, Laetitia Barbera – mandolina i Raúl Sandin – guitarra.

A 250 anys del natalici del geni compositor Ludwig van Beethoven, A Piacere Trio proposa una selecció d’obres que mostren una faceta més íntima del que s’acostuma a escoltar, en contrast amb el simfonisme i virtuosisme, obres poc conegudes com el seu Adagio i Sonatina per a mandolina i acompanyament, lieds amb acompanyament de guitarra i transcripcions històriques del seu amic i admirat Carulli i de Dionisio Aguado.