Sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de les Borges d’aquest dimecres, 21 de desembre

L’Ajuntament de les Borges Blanques, ha celebrat aquest dimecres, 21 de desembre, a les 19 hores, una sessió plenària extraordinària.

El ple no va comptar amb les regidores Maria Eugènia Porqueres i Marta Urgell, de Borges per la República.

L’ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (aprovada per la unanimitat dels regidors presents).
  2. Acord per iniciar el procediment d’expropiació, pel sistema de taxació conjunta, de la totalitat i part de les finques per a l’execució del projecte de les actuacions específiques d’interès públic per a la construcció d’un itinerari per a vianants i bicicletes per a l’accés al cementiri municipal de les Borges Blanques (aprovat per la unanimitat dels regidors presents).
  3. Aprovació inicial del Pressupost general per a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de les Borges Blanques, les bases d’execució, la plantilla de personal i relació de llocs de treball (aprovat amb els set vots a favor de Junts per les Borges i quatre en contra de Borges per la República).
  4. Modificació de l’autorització de despeses pluriennals (aprovada per la unanimitat dels regidors presents).
  5. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua (aprovada per la unanimitat dels regidors presents).
  6. Proposta d’acord d’aprovació del Pla Antifrau de l’Ajuntament de les Borges Blanques (aprovada per la unanimitat dels regidors presents).