Sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de les Borges del 25 de novembre del 2021

L’Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 25 de novembre, a les 20.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre.

El ple va començar amb gairebé mitja hora de retard i en l’apartat de les mocions es va haver de votar les esmenes que s’havien acordat entre ambdós grups polítics representats al consistori que van fer que, finalment, les quatre mocions presentades rebessin tots els vots favorables. A més, després de l’apartat de les mocions, es van llegir dos manifestos: un, per l’eliminació de la violència envers les dones, i l’altre, a favor del català a l’escola.

L’ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 2. Proposta d’acord d’aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Les Borges Blanques (primer es va votar una proposta d’ajornament del punt, amb 6 vots a favor de Borges per la República i 7 en contra de Junts per les Borges. Després, un cop desestimat l’ajornament, el punt es va aprovar amb els 7 vots favorables de l’equip de govern i 6 abstencions de Borges per la República).
 3. Aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2025 (el procés de votació va ser idèntic al del punt anterior).
 4. Aprovació de l’expedient de baixa de dret d’exercicis tancats (aprovat per la unanimitat dels 13 regidors).
 5. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al tercer trimestre de 2021.
 6. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2021.
 7. Moció presentada pel grup Borges per la República per declarar les Borges Blanques municipi amic dels animals-petfriendly (aprovat per la unanimitat dels 13 regidors).
 8. Moció presentada pel grup Borges per la República per al traspàs real de rodalies a la Generalitat de Catalunya (aprovat per la unanimitat dels 13 regidors).
 9. Proposta de resolució per a impulsar des de l’Ajuntament de les Borges Blanques una compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques (aprovat per la unanimitat dels 13 regidors).
 10. Proposta de Resolució presentada pel grup Borges per la República per la creació de l’Eix Transversal de Ponent, via definida ja en el Pla Territorial Parcial de Ponent (aprovat per la unanimitat dels 13 regidors).
 11. Informe de les activitats dutes a terme.
 12. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia.
 13. Precs i preguntes.