Sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de les Borges del 27 de juliol del 2023

L’Ajuntament de les Borges ha celebrat aquest dijous, 27 de juliol, a les 19.30 hores, la sessió plenària ordinària corresponent. El ple no va comptar amb el regidor Salvador Noguera d’ERC i de Catalina Coll de Junts per les Borges. nike air max for sale cheap adidas store nike air max for sale nike air max women women’s nike air max cheapest jordan 1 nike air max plus nike air max kids nflstore long distance couples sex toys adidas store nike air jordan 4 oil green wigs for sale nike air max sale outlet best adidas shoes

L’ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. 693/2020 Aplicació de la revisió excepcional de preus en els contractes
  d’obres.
 3. 693/2020 Acord d’aprovació definitiva de la revisió excepcional de
  preus del contracte “construcció de l’arxiu comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques”.
 4. Expedient 693/2020. Contractacions. Aprovació de la certificació final i
  la corresponent factura de l’obra de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques.
 5. Expedient 834/2018. Inventari o Catàleg de Béns. Rectificació i
  actualització de l’Inventari municipal de Bens.
 6. Expedient 1662/2023. Declaració d’especial interès i utilitat municipal i
  bonificació de l’ICIO de la reforma promoguda pels SSTT d’Ensenyament a Lleida de la Generalitat de Catalunya.
 7. Expedient 1693/2023. Planificació i Ordenació de Personal. Aprovació de la modificació de la RLT de l’Ajuntament de les Borges Blanques per a l’any 2023.
 8. Expedient 1663/2023. Aprovació de l’obligació de posar a disposició del Ple la comptabilitat de les aportacions rebudes pels Grups Municipals per la Legislatura 2023-2027.
 9. Expedient 1695/2023. Aprovació inicial de l’expedient 06/2023 de modificació del pressupost municipal 2023 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
 10. Expedient 1573/2023. Designació de Festes Locals de l’Ajuntament de les Borges Blanques per a l’any 2024.
 11. Expedient 1626/2023. Manifestació de la voluntat de mantenir el Pla Educatiu d’Entorn de les Borges Blanques.
 12. Expedient 305/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Proposta d’aprovació del Conveni/Acord de les condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
 13. Expedient 821/2023. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al 1r i al 2n trimestre de 2023.
 14. Expedient 822/2023. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 1r i 2n trimestre de 2023.
 15. Mocions.
 16. Informe de les activitats dutes a terme.
 17. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia.