L’Associació pel foment del Turisme de les Garrigues està formada per 24 socis i un junta àmplia amb representació de tots els agents turístics que intervenen en la promoció turística de les Garrigues. L’entitat reuneix entitats públiques i privades amb l’objectiu d’oferir una atractiva i diversa oferta turística estretament vinculada al món agrari, principalment a la producció d’oli d’oliva verge extra arbequina, del vi, de l’ametlla, i un ventall extens d’altres productes, tots ells lligats al paisatge.

“Considerem que el paisatge i el territori són els ingredients principals utilitzats pels nostres socis com a atractiu turístic, la identificació i promoció dels seus paisatges, i el contacte amb entorns naturals cada vegada més important i necessaris pels visitants. No hi ha millor ambaixador d’un territori que els seus propis paisatges”.

“Des de fa un temps, les comarques lleidatanes veuen com el seu paisatge es va modificant amb la implantació de macrocentrals eòliques i solars. Aquesta implantació, lluny de ser planificada amb una visió de conjunt que eviti la concentració d’infraestructures en un espai limitat, es deixa en mans del mercat, i per tant, comporta amb la seva massificació en determinades comarques, les més despoblades, implica un fort impacte ambiental, a més del paisatgístic. Aquests projectes s’impulsen en la majoria d’ocasions des de les grans empreses energètiques de l’oligopoli i des fons d’inversió internacionals, per tant, no generen riquesa en el territori, ni en la gent que treballa la terra, tot el contrari, treuen valor als cellers i molins d’oli, al seu relat, als seus elaborats, resten l’interès del turisme, i poden accelerar el despoblament.”

Des de l’Associació pel Foment del Turisme de les Garrigues, estan completament a favor de la transició energètica cap a les energies renovables, la majoria dels socis inclouen l’ètica dels seus projectes i apliquen moltes mesures respectuoses amb el medi ambient. És per això que estan en contra de que aquesta transició cap a les noves fonts d’energia “es faci de manera poc planificada i que es tingui només en compte interessos especulatius aliens, que només busquen el màxim benefici, sense tenir en compte si es perjudica un territori i la gent que hi viu.”

Per això, demanen :

“-Que les administracions corresponents vetllin per la qualitat paisatgística del nostre territori i la sostenibilitat del seu turisme.

-Que s’eviti la concentració d’aquestes infraestructures en una zona limitada.

-Que s’aposti per un model de creixement energètic que respecti el paisatge, i tingui en compte la ciutadania i el seu teixit empresarial i social.”