En el Ple de l’Ajuntament de Juneda que es va dur a terme el passat dijous, 8
d’abril, es va aprovar una modificació pressupostària de més de 500.000 euros per a la realització d’inversions i compra de patrimoni. Entre les inversions previstes, s’urbanitzaran els carrers Miguel de Cervantes, d’Urgell i de les Casetes i es millorarà l’entrada del carrer Fondo, del carrer Prat de la Riba i del carrer Anselm Clavé (antiga caserna).

També es preveu la compra de la Pista Parc Alegria i el darrere del carrer
d’Ignasi Gavin per donar solució a una problemàtica històrica a Juneda.
Aquesta modificació se centra a invertir també en actuacions de millora
del paviment i de la senyalització.

Pel que fa a la liquidació de l’exercici 2020, l’informe d’intervenció de
l’Ajuntament de Juneda indica que el deute viu consolidat a 31 de desembre de 2020 és del 5,71%. Cal tenir en compte que els ajuntaments poden arribar a un endeutament del 75%.

A l’exercici 2021 s’han inclòs unes mesures socioeconòmiques per pal·liar
l’impacte de la COVID-19, entre les quals hi ha ajuts al comerç local i
autònoms. A més, en aquest Ple es va aprovar la suspensió de la taxa
d’ocupació de la via pública de les terrasses dels serveis de restauració i
hostaleria de Juneda per a l’exercici 2021.

Categoria: Política