Aquesta setmana s’han iniciat a Castelldans diferents obres incloses dins del Pla d’Ajuts de Dinamització Territorial de la Generalitat de Catalunya, destinades a poblacions de menys de 2.000 habitants, per tal de dotar d’oportunitats i valor afegit al municipi de Castelldans.

La primera d’elles és la pavimentació del camí d’accés a la Cooperativa de Fruita (anteriorment Castellfruit) i que també dona accés a l’empresa Avícola Vilella-Farias. El vial té una longitud d’uns 500 metres i una amplada variable d’entre 8 i 5 metres segons els trams. El camí té en l’actualitat nombroses irregularitats que dificulten la circulació dels tractors, sobretot quan van carregats amb fruita, la qual cosa a més d’obstaculitzar el trànsit redueix la seguretat viària.

El pressupost de les obres ascendeix a la quantitat de 46.710,50 € (IVA inclòs).

També està previst que comenci en els següents dies la pavimentació dels carrers de Mallarà i Onze de Setembre, que malgrat trobar-se dins del nucli urbà, encara restaven sense pavimentar. Primer es realitzaran treballs de condicionament previs amb retirada de materials i elements existents, així com les obres d’acabament en les connexions amb el paviment existent, i posteriorment es realitzarà l’acabat amb paviment de doble tractament superficial. El tram de vial a pavimentar del Carrer del Mallarà té una longitud d’uns 107m, amb una amplada aproximada d’uns 6m en tot el vial i el tram del Carrer Onze de Setembre té una longitud d’uns 146m, amb una amplada aproximada d’uns 9,5m en tot el tram.

El pressupost d’execució material de les obres ascendeix a 15.806,45 € (IVA inclòs).

Amb aquestes dos obres subvencionades en gran part per la Generalitat, es pretén millorar  l’accessibilitat i la funcionalitat de les vies de comunicació, així com la qualitat del paisatge urbà, primera pedra per possibilitat la implantació de noves activitats i també millorar els accessos a centres generadors d’activitat econòmica, com és el cas de la Cooperativa de Fruita, que compta amb un moviment de més d’un milió de vendes i l’empresa Avícola Vilella-Farias. Aquest vial a més connecta amb el camí de l’Ermita, i es facilitarà en conseqüència l’accés a aquest edifici de patrimoni cultural.

Categoria: Societat
Etiquetes: ,