El nou sistema consistirà en treure davant la porta de casa les fraccions de resta, orgànica, envasos lleugers i paper i cartró segons el calendari de recollida establert enlloc de dipositar-les en els contenidors oberts a peu de carrer. Amb aquest nou sistema es pretén incentivar el reciclatge al poble premiant a les famílies i als comerços que reciclin més.

Per poder deixar les deixalles a la via pública davant del domicili seran necessaris dos cubells especials, un de marró per la fracció orgànica, i un de blanc per la resta de fraccions. Els residus caldrà treure’ls el dia que toqui segons el calendari establert.

L’ajuntament proporcionarà de manera gratuïta aquests cubells, a més de bosses compostables per l’orgànica i altre material informatiu. L’entrega de tot el material es realitzarà en diferents punts de repartiment que s’organitzaran a la Plaça de la Vila, els dies 5 i 6 de març, en un horari de deu del matí a dues del migdia.

Es preveu organitzar més punts de repartiment si es considera necessari, dels quals s’informarà al respecte. També es realitzaran visites informatives a tots els veïns, per part d’informadors ambientals, a fi d’explicar i resoldre dubtes sobre el nou sistema de recollida de residus.

Pel que fa als comerços, es preveuen cubells de diferents mides, i s’adaptaran a les necessitats d’espai i generació de residus de cadascú. Educadors ambientals els visitaran i entregaran els cubells acordats en cada cas.

Aquests cubells que cedeix l’ajuntament tenen un xip amb un codi únic que estarà associat a una adreça de manera que cada habitatge o comerç tindrà els seus cubells personals i intransferibles. Quan es faci la recollida de les diferents fraccions s’enregistrarà el codi del cubell i d’aquesta manera es podrà realitzar un seguiment del reciclatge de cada habitatge o comerç. L’objectiu d’aquest seguiment és premiar als habitatges i comerços que reciclin més, aplicant un tram variable en la taxa de residus municipal, de manera que qui més recicli menys pagarà.