El municipi de la Granadella disposa d’ajuts municipals a la rehabilitació d’habitatges deshabitats. Aquesta línia d’ajuts subvenciona els 50% de la inversió necessària per a l’adequació de la vivenda per a ser habitada amb un màxim de 10.000 €.

Els requisits per accedir a la línia és que l’immoble ha de portar dos anys deshabitat i una vegada rehabilitat s’ha de destinar a residència habitual o a lloguer social a través de la borsa d’habitatge municipal.

Cada any hi ha dues convocatòries: una al mes de febrer i una al mes d’agost; aquest any hi ha hagut una sol·licitud per cada convocatòria. La propera convocatòria serà el febrer de 2021.

La finalitat d’aquests ajuts és: la creació d’habitatge disponible al municipi a un preu just per a revertir els despoblament, afavorir l’activitat econòmica de la localitat en el sector de la construcció i auxiliars i fomentar la rehabilitació del nucli antic del municipi.

Des de l’inici de la línia de subvencions s’han rehabilitat tres habitatges, els quals ja estan ocupats per joves del municipi o nouvinguts.

Actualment hi ha una quarta vivenda que s’està adequant, la qual està previst que estigui acabada a finals del 2020.

Categoria: Societat