S’ha finalitzat la instal·lació de la nova Estació de tractament d’aigua potable a Castellans.

Es tracta d’un filtre de rentat amb continu fabricat er ILERDAGUA totalment automàtic, amb manteniment diari mínim i que pot treballar totes les hores de l’any ininterrompudament, amb tots els seus equips de control.

Abans d’instal·lar el filtre, la terbolesa de la bassa que es bombejava sense tractar al poble, era d’entre 35 i 50 NTU, que és el paràmetre que mesura la brutícia que porta l’aigua (no bacteris). La normativa diu que la terbolesa de dipòsit ha d’estar per sota d ‘1.

Actualment amb la potabilitzadora, està a una mitja de 0,40 NTU. Properament es realitzarà una operació de desinfecció del musclo zebra, un tractament innovador i 100% efectiu. Amb aquesta segona fase Castelldans tindrà una ETAP totalment preparada per fer qualsevol tractament per tal d’aconseguir una qualitat d’aigua excel·lent.

Categoria: Societat