El pressupost del Consell Comarcal de les Garrigues per a aquest 2020 ascendeix a 6.581.720 €, només un 5,89% inferior respecte al de 2019 degut a la finalització, l’any passat, de les obres d’ampliació de l’abocador comarcal de residus. Cal destacar que en aquest exercici es comença a amortitzar el préstec de la part de l’abocador que s’assumia des de la comarca. Els comptes, que es destinaran majoritàriament a gestió de residus, ensenyament i benestar social, es van aprovar en la sessió plenària extraordinària celebrada el passat 10 de desembre.

La principal inversió, el 54,5% dels ingressos ordinaris que representen 3.588.090 €, s’assignarà a despeses corrents de béns i serveis. Per una banda, es destinaran 1.316.300 € a les partides de gestió de residus, que inclouen la gestió del servei de recollida i tractament de residus, l’obra per a l’ampliació i millora de la deixalleria de les Borges Blanques, la recuperació de la deixalleria mòbil i la construcció d’una petita planta de compostatge de fracció vegetal i restes de poda. Per altra banda, les altres dues grans àrees on s’invertiran aquestes despeses són la d’ensenyament, amb un total d’1.133.950 €, i la de benestar social, amb 674.500 €.

Cal destacar, també, una actuació de renovació de l’enllumenat públic amb l’objectiu de millorar l’estalvi energètic en els quatre municipis de la comarca que s’hi han acollit: l’Albagés, Granyena de les Garrigues, els Omellons i el Vilosell. Aquesta actuació està finançada en un 50% per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), un 25% per la Diputació de Lleida i l’altre 25% assumit pels municipis. El dia 20 de gener es van publicar els plecs de clàusules de la licitació per a la redacció del projecte. 

En segon terme, el 39% dels ingressos ordinaris, que representen 2.549.320 €, s’assignaran a despeses de personal de totes les àrees, incloent-hi el personal de diversos programes del SOC: el programa Treball i Formació, per a reforçar els equips municipals de la comarca per als municipis que s’hi han acollit; el Pla Estratègic Comarcal, per a tres agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, i el programa de Garantia Juvenil, per a una referent d’Ocupació Juvenil, entre altres.

La partida de transferències corrents a beneficiaris de benestar social (urgència social, pobresa energètica, projecte Baldufa, teleassistència, entre altres), entitats benèfiques i fundacions, ajuts de menjador escolar, entre altres aportacions, és de 355.010 €.

Pel que fa als ingressos, es preveuen unes transferències corrents, a través dels convenis finalistes i liquidacions amb altres administracions, per valor de 5.992.020 €. La resta d’ingressos, per valor de 589.700 €, es preveuen a través de taxes i altres ingressos.

En aquest pressupost no s’inclou la previsió d’inversions del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, ja que no se sap amb seguretat si es podrà executar aquest any 2020. En el cas d’acabar essent concedits, suposaran un total de 263.220,47 €. Aquesta actuació suposarà millores en l’accessibilitat i els serveis que presta el Consell Comarcal a municipis i usuaris. Aquestes inversions i d’altres que puguin sorgir durant l’exercici, s’incorporaran als pressupostos en el moment que siguin reconegudes.