El passat dimarts 29 de setembre, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) recollia l’ordre on es publicaven les bases reguladores que han de definir la propera convocatòria dels ajuts Leader, que en aquest cas, ja serà la darrera convocatòria que s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020.  

Els ajuts Leader són subvencions a fons perdut que poden arribar fins un 40% de la inversió en el cas del sector privat i fins a un 80% en cas de les entitats públiques, situades a l’àmbit territorial Leader.  

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural. 

L’Associació Leader de Ponent, entitat que s’encarrega de gestionar aquests ajuts en el seu àmbit territorial, compta amb una dotació pressupostària de 763.660,34 € per al finançament d’inversions de microempreses, petites i mitjanes empreses o ens públics dels 74 municipis de les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues i el Segrià Sud. 

En aquest moment, i amb les restriccions sanitàries vigents, l’Associació Leader de Ponent ha apostat per canviar el model de difusió d’aquests ajuts, que abans es feien a través de sessions informatives en diferents llocs de l’àmbit territorial de l’Associació. Enguany, des de l’entitat, s’ha realitzat i difós una animació per les xarxes socials per explicar les diferents sessions informatives virtuals que es faran tots els divendres a les 9.30h, amb alguna opció de tarda, per tal d’explicar les bases reguladores d’aquests ajuts i el procediment que es segueix. Les persones interessades han d’omplir un formulari que trobaran al web de l’Associació (www.leaderponent.cat) i rebran l’enllaç per connectar-se a la sessió. 

També s’ha enviat un pòster informatiu als ajuntaments, consells comarcals i a les diferents entitats que actuen al territori per difondre aquestes sessions i augmentar la xifra de sol·licituds d’ajut d’aquesta darrera convocatòria.   

El que es vol aconseguir amb la campanya és fer una crida a tots els projectes que volen potenciar el territori i que es corresponen amb els criteris de l’ajuda a presentar-se.