Els darrers mesos les comarques rurals de Catalunya que tenen majors índex de despoblament: Garrigues, Segarra, Terra Alta, etc. han vist una allau indiscriminada de projectes d’energies renovables (fotovoltaica i eòlica), principalment promoguts per les grans empreses de l’oligopoli energètic i fons d’inversió internacionals .

Els projectes que s’han presentat a la ponència de renovables de la Generalitat de Catalunya ho han estat amb total desconeixement dels Ajuntaments i dels propietaris de les finques agrícoles on es preveu instal·lar aquestes centrals, a banda, els promotors estan dividint els megaprojectes en macrocentrals de 50 MW per eludir presumptament normativa de control ambiental.

L’oligopoli energètic i els fons d’inversió internacionals, que preveuen acaparar la màxima quantitat de terra per desenvolupar els seus projectes, han provocat una inflació desmesurada en el preu de compra i lloguer de les finques agrícoles a les comarques on han concentrat els projectes. Aquest fet està provocant que els joves agricultors no trobin finques per a realitzar noves incorporacions o per créixer la seva explotació. A banda, en cas d’executar-se les macrocentrals pot provocar que explotacions agrícoles deixin de ser viables econòmicament amb el conseqüent abandó de terres.

Aquests factors poden accentuar la manca de relleu generacional a l’agricultura, l’abandó de terres i el despoblament. S’ha demostrat que mantenir el mosaic agroforestal (combinació de bosc i terres conreades) és una de les millors garanties per prevenir els grans incendis forestals com el que es va produir l’any passat a la zona de la Ribera d’Ebre, Garrigues sud i Segrià sud.

Pels motius anteriorment esmentats, l’ADF Bellagrabo considera la necessitat de fer un desplegament racional  i ordenat de les energies renovables i de forma concertada amb les institucions i els agents del territori, totalment allunyat de l’allau indiscriminat de projectes que actualment s’està produint i que amenaça amb una massificació en determinades comarques. L’ADF considera que no es pot deixar en mans del mercat l’ordenació del territori i que cal regular la bombolla renovable.

L’ADF (Agrupació de defensa forestal) Bellagrabo està constituïda pels Ajuntaments i pels propietaris de finques dels termes municipals de Bellaguarda, Granadella i Bovera. La funció de l’ADF Bellagrabo és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals en l’àmbit dels tres municipis de les Garrigues Altes.

Categoria: Societat