La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat la concessió de 54 ajudes a empreses, comerços i persones emprenedores del municipi, amb l’objectiu de contribuir a fer que puguin afrontar les conseqüències socials i econòmiques generades arran de l’emergència sanitària pel coronavirus.

D’aquesta manera, el consistori ha destinat 10.500 euros, que no estaven pressupostats inicialment, a impulsar la consolidació del teixit econòmic borgenc, que s’han repartit en 52 ajudes de 200 euros, i 2 de 150 euros, i que ja s’està ingressant durant aquest setembre en els comptes corrents dels beneficiaris. En el mateix decret també consta que s’han denegat 14 sol·licituds d’ajuda, ja que no complien els requisits mínims que es demanaven per a poder-hi optar, ja que no estaven donats d’alta a l’IAE; no disposaven d’establiment; no mantenien l’activitat durant almenys 6 mesos; o no estaven al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de la capital garriguenca.

La mesura es va impulsar arran de l’allargament del confinament i de l’estat d’alarma, i s’afegia a d’altres com les que preveien que els titulars de les llicències d’ocupació de la via pública amb terrasses no hagin hagut de pagar la taxa vinculada a la seva activitat, mentre durés l’esmentat període d’estat d’alarma. També es va contemplar que els titulars d’establiments que tinguessin l’activitat tancada per imperatiu legal, no haurien de pagar la taxa de recollida de brossa comercial, durant el període d’estat d’alarma. Finalment, també es va implementar una altra mesura gràcies a la qual els usuaris del Centre d’Empreses Innovadores (CEI) de les Borges Blanques, que hagin hagut de tancar la seva activitat, no han hagut de pagar la quota d’arrendament de la sala arrendada, durant el període d’estat d’alarma.

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Ribalta, ha indicat que “la nostra voluntat és que cap empresa, comerç o persona emprenedora hagi hagut de cessar la seva activitat a causa dels tributs municipals”, i ha recordat que aquestes mesures es van afegir a les del decret de 17 de març, que ja preveien la suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament, inclosos els terminis de pagament de tota classe de tributs municipals, així com del de prescripció i caducitat dels procediments, termes i terminis fins a la finalització de l’Estat d’alarma.

Ribalta també ha volgut recordar que els comerços de les Borges encara tenen a la seva disposició, fins a nou avís, un paquet de falques gratuïtes a Ràdio les Borges, per tal de promocionar el seu establiment