L’Ajuntament de les Borges Blanques està duent a terme un procés de recol·lecció d’informació sobre el funcionament de les violències sexuals als espais festius del territori, amb la intenció d’eradicar-les.

Segons ha exposat la regidora de Joventut, Maricel Viladoms, d’aquesta manera, el consistori espera obtenir una diagnosi acurada que permeti abordar i fer front a una de les xacres socials que, malauradament, estan a l’ordre del dia de l’actualitat. Una vegada finalitzi aquest procés de diagnosi, que preveiem que duri tres mesos, obtindrem unes conclusions fonamentals per a poder decidir quines accions caldrà dur a terme per a ser eficients en la desaparició d’aquestes conductes.

L’Ajuntament de la capital de les Garrigues ha dissenyat tot un seguit d’actuacions i activitats per a poder recopilar aquestes dades, amb l’assessorament i la col·laboració de l’Observatori Noctàmbules  (www.drogasgenero.info/noctambulas/), un projecte especialitzat en l’anàlisi de les violències sexuals en espais festius, i en l’elaboració de protocols comunitaris per a abordar-les. 

Així, es preveu dur a terme entrevistes a persones considerades informants clau al municipi sobre la temàtica; la publicació d’un qüestionari on-line obert a tota la població de les Borges sobre percepció i vivències de violències sexuals en espais i entorns festius; crear un grup focal amb informants clau d’anàlisi, reflexió i debat sobre la temàtica; i dur a terme una activitat d’observació participant amb dones, que consistirà en realitzar un passejada amb elles per a detectar aquells espais i elements urbans que generen percepció de seguretat, inseguretat o llibertat a les dones quan es desplacen de nit per les Borges. Finalment, també es realitzaran formacions a entitats que participen o organitzen festes al municipi.

La iniciativa, que es realitza conjuntament amb la regidoria de Benestar Social, ja ha dut a terme aquest octubre la primera trobada del grup motor impulsor d’aquest procés, que serà l’encarregat de concretar les tasques relacionades amb la programació, el públic objectiu, el mapa d’agents del municipi, la coordinació i les estratègies de difusió del protocol. Finalment, la regidora ha indicat que s’anirà informant de les activitats relacionades amb aquesta diagnosi, amb la voluntat d’animar a tota la població que ho desitgi a participar-hi.