Aquest divendres, 27 de desembre, s’ha presentat oficialment la ‘Plataforma Mediambiental de la Floresta’, creada arran el coneixement de què al terme municipal de la Floresta es vol construir una planta de compostatge de gallinassa de guatlla, concretament als terrenys de les Teixeres Pol 5, parcel·la 42.

Davant la poca informació i l’aprovació per part del consistori de la llicència municipal, un grup de ciutadans van decidir organitzar-se per crear aquesta Plataforma, ja que al seu dia van demanar a l’Ajuntament que convoqués a la població perquè aquesta pugues conèixer els arguments del si i els arguments del no, alhora que demanaven una consulta popular.

La Plataforma Mediambiental de la Floresta es defineix com a ecològica, sostenible, transversal, pluralista, inclusiva, transparent i representativa, pel que fa a la diversitat d’opinions, plantejaments, ideologies, etc.

Els objectius de la “Plataforma Mediambiental de la Floresta” són:
– Treballar en general pel medi ambient, per la sostenibilitat, per l’ecologia de la població i del seu entorn.
– Vetllar per la bona qualitat mediambiental de la població i del seu entorn.
– Treballar i vetllar per la salut de les persones.
– Oposar-se a la planta de compostatge que es pretén fer al terme municipal de La Floresta (Polígon 5 parcel·la 42)
– Treballar perquè no s’instal·lin al municipi i al seu entorn totes aquelles activitats que generin males olors, contaminació de les aigües, contaminació atmosfèrica i residus amb perillositat per la salut de les persones.
– Facilitar, rebre i divulgar informació referent a la planta de compostatge i altres.
– Tramitar tota mena d’al·legacions, informes, documents, etc.
– Treballar i vetllar conjuntament amb altres municipis i entitats garriguenques per l’entorn mediambiental.
– Instar i exigir a l’Ajuntament que declari el terme municipal lliure de contaminació mediambiental.