El Ple ordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’aquest dijous ha aprovat una modificació del pressupost municipal 2019, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per un import de 123.627,20 euros per a finalitzar obres en curs, com les dels carrers Hospital, Marinada i Ave Maria, i de l’Avinguda Francesc Macià, i les de reforma del Bar Lo Kiosc del Terrall.

A més a més, amb aquesta actualització pressupostària el consistori preveu subvencionar activitats de l’Agrupació de Comerciants de les Borges, i la compra de material científic per a un centre escolar de les Borges; així com el patrocini del FC Borges com a Capital de l’Oli, entre altres despeses de promoció turística i per a l’adquisició de mobiliari i maquinària per al bar Lo Kiosc del Terrall

Un altre punt tractat en la sessió és el de l’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal, per alta de béns, i que a partir d’ara inclourà un solar del carrer Carnisseria, adquirit l’any 2017, i que ara s’ha convertit en plaça pública; una porció de terreny expropiada al Camí del Cementiri Vell, per a la millora de les infraestructures del vial; uns carrers urbanitzats i cedits per un propietari particular al carrer Pintor Pau Macià; unes places d’aparcament en un edifici del carrer Ensenyança, així com diversos elements inventariats a l’Espai Macià.

Igualment, s’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre del 2019, que és de 0 factures pendents de pagament, i donar compte de l’informe del període mig de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al tercer trimestre del 2019, amb una mitjana de 10,88 dies, molt per sota dels 30 dies que preveu la llei.

Pel que fa a les mocions, l’Equip de Govern n’ha presentat una elaborada per Unió de Pagesos en suport al sector de la fruita dolça; i el grup municipal de Borges per la República-Som Primàries-AM dues que demanen una nova ordenança de mobilitat d’acord amb el marc legal vigent, que l’Equip de Govern ha anunciat que votarà a favor, tot i haver de revisar-ne l’encaix d’algun dels apartats a la legalitat vigent, per poder-la dur a terme tal i com està plantejada; i pel que fa a la segona que demana la creació d’una borsa municipal d’habitatge, l’Equip de Govern ha exposat que també hi votarà a favor.

Finalment, el Ple també ha donat compte dels decrets dictats per l’Alcaldia, dels informes de l’Equip de Govern, i un torn obert de precs i preguntes.

Resposta a la no inclusió de dues mocions de Borges per la República

Pel que fa a les crítiques del grup municipal Borges per la República sobre la no inclusió a l’ordre del dia del ple de dues de les quatre mocions presentades per la formació, l’alcalde Enric Mir ha exposat que no creu adequat pronunciar-se sobre els temes plantejats fins a tenir les respostes a les al·legacions, en el cas de la quedemanava al Parlament de Catalunya que instés el Govern de la Generalitat a decretar una moratòria a la tramitació de noves llicències per a infraestructures d’incineració de residus o d’ampliació de la seva capacitat; i, en relació a l’altra moció que proposava un procés participatiu per a canviar de nom del carrer General Güell, militar borgenc acusat per alguns historiadors d’estar implicat en les dictadures de Primo de Rivera i de Franco, l’alcalde Mir considera que cal estudiar la proposta amb més deteniment, contrastant les diferents versions existents sobre aquest personatge i, si es confirma el seu passat antidemocràtic, també caldrà parlar prèviament amb els veïns i les veïnes del carrer sobre el canvi.

Fotografia: Ràdio Les Borges