L’Ajuntament de les Borges Blanques ha iniciat una consulta prèvia a l’elaboració del projecte de modificació i aprovació d’ordenances fiscals per a l’any 2021, a la qual es pot participar a través de la pàgina web https://participacioborgesblanques.blogspot.com/2020/08/consulta-previa-lelaboracio-del.html, fins el pròxim 9 de setembre de 2020.

Així, la ciutadania i les entitats de la capital garriguenca que ho desitgin, poden participar i dir la seva sobre la previsió de modificació de les ordenances fiscals següents: la nº1 ,reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles; la nº9, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local; la nº10, reguladora de la taxa per subministrament d’aigua; la nº11, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la piscina municipal; la nº13, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; la nº18, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries; i la nº24, reguladora del preu públic pel servei de la llar d’infants.

De la mateixa manera, també podran opinar i proposar al respecte de la previsió d’aprovació de la nova ordenança fiscal, reguladora de la taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública, que el consistori està estudiant implantar. 

Una vegada dins del portal web, per a poder participar cal omplir un formulari en el qual cal fer constar el nom i els cognoms, l’adreça, i el DNI i se’ls convida a valorar, entre altres, aspectes de les futures ordenances relacionats amb els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa; la necessitat i oportunitat de la seva aprovació; els objectius de la norma; i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.