Al principi de la sessió ha tingut lloc una declaració institucional contra l’arbitrarietat de la Fiscalia del Suprem i la cúpula del Poder Judicial, clarament en contra de Catalunya i de les preses i presos polítics; així com contra la resolució del Tribunal Suprem que tomba el 100.2 a la presidenta Carme Forcadell, i obre la porta per revocar el tercer grau, anul·lant la concessió del règim de flexibilització del Reglament penitenciari.

El Ple ordinari de juliol de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat aquest vespre l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, i el plec de prescripcions tècniques del contracte de l’obra civil, de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, en procediment obert simplificat, per un import d’1.918.434,91 euros, amb l’IVA inclòs, i autoritzar-ne la convocatòria durant aquest pròxim mes d’agost.

En el transcurs de la sessió, també han aprovat la modificació de les despeses pluriennals per a finançar la construcció de l’Arxiu Comarcal, ja que a causa de la pandèmia s’ha vist endarrerit uns mesos l’inici del treball, i per tant cal modificar el calendari de pagament dels treballs, quan comencin definitivament, previsiblement, abans d’acabar aquest any.

Igualment, el Ple també ha aprovat la rebaixa del sostre d’edificació del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de la parcel·la situada al carrer Vila de Tolouges, núm 4 de les Borges Blanques, per tal d’ajustar-lo a l’ordenament d’aquest sector urbà.

De la mateixa manera, s’ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per l’ocupació de vies i terrenys d’ús públic, en relació als mercats, per a suspendre’n el cobrament de la taxa des de l’inici de la represa de l’activitat, el 12 de maig, després d’haver estat suspès arran de la Declaració d’Estat d’Alarma, fins al final del trimestre, el 30 de juny, per tal d’ajudar-los a dinamitzar l’activitat econòmica i a minimitzar els efectes de la davallada d’ingressos que han patit aquests mesos.

En la mateixa sessió, s’ha donat compte de l’informe del  període mig de pagament del segon trimestre de 2020, que ha estat de 28,39 dies; i de l’informe de morositat corresponent al mateix trimestre, que ha estat de 0 factures pendents de pagament, per un import de 0 euros.

Finalment, en l’apartat de mocions, s’ha aprovat una moció de suport al Correllengua 2020, presentada per l’Equip de Govern de Junts per les Borges Blanques; una altra del mateix grup, de rebuig del plantejament que fa el Ministeri d’Hisenda a la FEMP, proposant que els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l’Estat.; i també presentada pel Grup Municipal de Junts per les Borges una darrera de suport al col.lectiu de Caçadors pel que fa a la nova llei 5/2020, ja que aprofitant l’actualització de la Llei, s’han introduït unes sancions que l’esmentat col·lectiu considera desmesurades, tot i que la moció fa una excepció en aquelles que afecten al furtisme i al maltractament animal.

Pel que fa a la resta de mocions, presentades pel Grup Municipal Borges per la República, s’han aprovat totes tres, i són per denunciar l’espionatge polític i demanar aclariment dels fets del “catalangate”; per ratificar el posicionament en contra de la Monarquia Espanyola; i per ratificar el posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7.