Aquest dimecres, 1 de juliol, el Consell Comarcal de les Garrigues ha celebrat a les 19 hores un Ple extraordinari telemàtic, on s’han presentat quatre mocions.

En primer lloc, una moció, consensuada per tots els grups polítics que componen el ple del Consell Comarcal en el transcurs de la comissió d’agricultura que es va fer el passat 28 de maig, relacionada amb l’aprovació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que ha multiplicat exponencialment les sancions al col·lectiu, obviant el principi de proporcionalitat i la crisi sanitària i el context d’incertesa econòmica actual.

L’aprovació d’aquesta llei s’ha rebut amb molta preocupació per les conseqüències que comporta en el col·lectiu i amb indignació per la realització dels canvis sense tenir en compte l’opinió del col·lectiu de caçadors, de la Federació Catalana de Caça i dels municipis del món rural.

Així doncs, a l’acord s’exposa donar suport a les reivindicacions del col·lectiu de caçadors pel que fa a les sancions desmesurades previstes en aquesta llei, demanar a la consellera d’agricultura que reprengui el diàleg amb la Federació Catalana de Caça i altres actors directament implicats en la gestió de la caça, exigir la suspensió de les sancions imposades per aquesta Llei fins que no s’assoleixi un consens i instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a promoure una Llei Catalana de Caça ajustada a la realitat i les necessitats del territori.

En aquesta moció han votat a favor JxCat i Compromís, mentre que ERC ha votat en contra.

El grup de Junts per Catalunya a l’ens comarcal, ha presentat les altres tres mocions:

  • La primera moció està relacionada amb una de les línies del Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025. Foment del desenvolupament econòmic local i l’ocupació, concretament la del programa EMPIC. Aquesta línia era finançada per la Diputació de Lleida i aquest any no rebrà el suport de l’ens provincial. Per tant, se sol·licita que el Consell demani a la Diputació la resolució favorable d’aquesta petició, així com el pagament de totes les ajudes atorgades i resoltes referents a l’any 2019, i que resolgui favorablement els ajuts sense resposta dels anys 2019 i 2020 i el pagament dels ajuts del Pla de xoc per combatre la crisi sanitària i de serveis provocada per la Covid-19 i de la resta d’ajuts. Han votat a favor JxCat i Compromís, mentre que ERC ha votat en contra.
  • En la segona moció, relacionada amb les aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal pels serveis que la Generalitat l’hi té delegats, se sol·licita que es demani al Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya el pagament immediat de les seves obligacions amb el Consell, que té pendent de liquidar més de dos milions i mig d’euros. Han votat a favor JxCat i Compromís, mentre que ERC s’ha abstingut.
  • En l’última moció, relacionada amb la proposta de la Diputació de Lleida per estendre una xarxa per fer arribar la fibra òptica a tots els municipis de la demarcació, se sol·licita que es traslladi a la Diputació el malestar en nom dels municipis de les Garrigues per la paralització del projecte i se’ls demani la posada en marxa de forma immediata el desplegament de la xarxa de fibra òptica a la comarca tal com estava compromès i projectat. Han votat tots els partits a favor.