Juncosa congela els impostos i bonifica als joves que rehabiliten edificis, construeixen habitatges o implementen una activitat econòmica

L’Ajuntament de Juncosa ha aprovat al Ple municipal atorgar la bonificació del 100% de la quota de l’impost d’obres als joves menors de 40 anys que rehabiliten, reformen o construeixen de nou habitatges que són o esdevindran la seva residència habitual. I també per l’adequació de locals, espais en desús o construccions destinades a la implementació de negocis de joves emprenedors.

L’envelliment de la població a les zones rurals és un fet, i els petits pobles de les Garrigues no n’escapen. Això fa necessari implementar mesures i projectes perquè els joves arrelin als pobles.

L’impost d’obres és del 2%, a partir d’ara, els joves de Juncosa que decideixin establir el seu projecte de vida al poble, comptaran amb aquest ajut del consistori. La iniciativa també busca donar vida als espais buits més enllà de la venda i el lloguer. Una mesura a la recerca de solucions pels nuclis urbans envellits, per aquest motiu en el context de Juncosa es proposa identificar aquests espais en desús amb la finalitat de donar-los noves oportunitats per tal de fomentar activitats econòmiques associades i la construcció de primeres residències entre els més joves.

L’Ajuntament de Juncosa i els municipis de les Garrigues Altes estan elaborant un cens dels habitatges buits dels seus nuclis urbans. L’objectiu és obtenir una base de dades dels habitatges buits i espais en desús, i mobilitzar el parc d’habitatge envellit facilitant el contacte entre propietaris i joves que estiguin a la cerca d’habitatges i locals.

 

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>