L’Ajuntament de les Borges licita la reforma del carrer Marinada

L’Ajuntament de les Borges ha tret a licitació les obres de reforma del carrer Marinada per tal de millorar-ne l’accessibilitat i la funcionalitat d’aquesta via de la capital de les Garrigues. Les obres tenen un termini d’execució de 6 setmanes i el pressupost base de licitació consignat en el projecte és de 179.969,47 euros, IVA inclòs.

El contracte de les obres de reforma inclou l’ampliació de les voreres de 113 cm a 165 cm i la substitució del paviment; la canalització subterrània del servei de telefonia; la millora de la xarxa d’aigua potable; la millora de la xarxa elèctrica de l’enllumenat públic; a més a més de la substitució de les columnes dels fanals i la il·luminació dels vials que en el futur tindran continuïtat quan es desenvolupi la urbanització del pla parcial número 2.

El regidor d’Urbanisme, Francesc Mir, ha remarcat que l’ampliació de les voreres permetrà entre altres millorar la circulació dels cotxets infantils i de les persones que van amb cadira de rodes.  

La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament. Es pot consultar a través de la pàgina web del consistori (http://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament) al perfil del contractant.

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>